Skip to main content

​​Yalla Trappan lyfts fram i Bryssel

Nyhet   •   Dec 02, 2015 10:46 CET

Imorgon den 3 december står Yalla Trappans ordförande Christina Merker-Siesjö i EU-parlamentet i Bryssel för att berätta hur de lyckats få kvinnor med utländsk bakgrund som stått långt från arbetsmarknaden i arbete. Detta sker samtidigt som Europa står inför den största flyktingsituationen sedan andra världskriget.

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö vars verksamhet har uppmärksammats stort på hemmaplan i Sverige.

Anna Maria Corazza Bildt nominerade

Deras möjlighet att presentera sin modell och verksamhet för en större europeisk publik började med att EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt, efter ett besök hos Yalla Trappan, nominerade dem till en hearing i “Committee on Women's Rights and Gender Equality”.

Alla länder i Europa har haft möjlighet att nominera verksamheter som framgångsrikt bidragit till integration på arbetsmarknaden till kommitténs hearingen “The situation of women refugees and asylum seekers in the EU”.

Av de bidrag som nominerades valdes fyra ut: Yalla Trappan från Sverige, Women´s Refugee Commission Schweiz, UNHCR Belgien och Asylum Aid från Storbritannien.

Nått fram till svårnådd grupp

Den 3 december kommer Christina Merker-Siesjö därför att berätta om hur Yalla Trappan bidragit till att kvinnor som tidigare befunnit sig i utanförskap numera inte enbart har ett arbete att gå till utan också fått inflytande över sina egna liv.

– Samhället har länge famlat kring hur de ska få tag på den gruppen vi arbetar med, säger Christina Merker-Siesjö.

De som kommer som flyktingar till Europa kommer från samhällets alla skikt.

– Våra metoder passar inte alla dessa grupper, men de passar de kvinnogrupper vi arbetar med, säger Christina Merker-Siesjö.

Stora samhällsvinster

Samhällseffekterna av Yalla Trappans verksamhet är stora. Minskad sjukskrivning, egna löner, mindre medicinering och fler kontakter med samhället är några av effekterna.

– Samhällsvinsterna är enorma. Låga beräkningar visar att vår verksamhet sparat 80 miljoner kronor för samhället sedan vi startade. Det handlar framförallt om att kvinnorna går från utanförskap till att ha makt och inflytande över sitt liv. För familjerna och barnen blir normen att mamma har ett jobb att gå till. Flera av de kvinnor som kom till oss som nya är idag handledare för kvinnor som precis ska påbörja samma resa, säger Christina Merker-Siesjö.

Runt om i Europa frågar man sig hur man ska ta sig an och integrera de stora flyktinggrupperna som kommit eller man räknar med kommer. Sociala företag som Yalla Trappan kan spela en viktig roll i det stundande arbetet, menar Christina Merker-Siesjö.

– Det är en stor ära att få representera Sverige i detta sammanhang och jag hoppas kunna lyfta och synliggöra gruppen utländska kvinnor och vårt arbete med dem. Jag hoppas också att fler svenska politiker ser värdet i den här typen av arbete, säger Christina Merker-Siesjö.


Fakta Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö. Målet är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar servering, catering, syateljé, lokalvård och konferens. Idag har man 29 anställda.

Fakta sociala företag och Region Skåne

Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för fler sociala företag. Detta gör man bland annat genom att medfinansiera regionalfondsprojektet Social Innovation i Skåne som är ett samverkansprojekt mellan Coompanion, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation, Region Skåne, Kristianstads kommun, Malmö stad, Malmö högskola, Nätverket Idéburen Sektor Skåne och Skånes Föreningar.

Projektets syfte är att via information, rådgivning, utbildningsinsatser, finansieringsmöjligheter effektivisera och stärka social innovation med målet att etablera en bestående verksamhet som ger stöd till samhällsentreprenörer, utveckling av sociala innovationer och sociala företag i Skåne. Projektet är tänkt att kunna utgöra en inspirationskälla för liknande verksamheter över hela Sverige

För mer information:

Måns Renntun 

Region Skåne, Koncernstab kommunikation och Näringsliv Business Region Skåne

tfn: +46 (0)40 675 34 80