Skip to main content

2 miljoner till snabbspår för nyanlända, miljöfonden delar ut miljoner till uppväxling av Skånes miljöarbete och ny nationell cykelled

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 07:31 CET


 • Nyanlända – snabb väg in på arbetsmarknaden.

Regionala utvecklingsnämnden anslår 2 000 000 kronor år 2015 till projektet Nyanlända - snabb väg in på arbetsmarknaden. Region Skåne har ett statligt uppdrag att arbeta med förbättrad regional kompetensförsörjning. Ett prioriterat område är insatser för att korta vägen för nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen har föreslaget ett antal insatser inom validering och s.k. snabbspår för att korta vägen för nyanlända till jobb eller utbildning. Mot bakgrund av den kraftigt ökande flyktinginvandringen har Region Skåne initierat samverkansprojektet: Nyanlända - snabb väg in på arbetsmarknaden.

- Det här är ett beslut som så här i slutet av 2015 visar att vi kan ge stöd till intergrationsarbetet och bidra till att vi får fler i arbete och som då snabbare bidrar aktivt till samhällsbyggandet. Säger Mätta Ivarsson (MP) Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

- Frågan om nyanländas integration i arbetsmarknad och samhälle är en ödesfråga. Inte minst höstens stora flyktinginvandring ökar behovet av insatser inte minst i Skåne. Vi i Allians för Skåne är inställda på att samarbeta med Region Skånes Styre i frågan. Dagens beslut är ett av de nödvändiga, fler behövs med säkerhet, och vi stöder helhjärtat arbetet, säger Pontus Lindberg (M) Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

 • Region Skånes Miljövårdsfond delar ut 6.8 miljoner kronor.

Region Skånes årliga utdelande av medel har i år utökats med 2 miljoner från Klimatsamverkan. Till Region Skånes Miljövårdsfond har under hösten 2015 inkommit 93 ansökningar – vilket är det högsta någonsin. Projektförslagen anknyter bland annat till Miljöstrategiskt program för Region Skåne, Klimatsamverkan Skånes verksamhetsplan och Skånes miljömål. Samtliga projekt samfinansieras med andra aktörer vilket ger en total satsning på ca 15 miljoner kronor på förbättrad i miljö i Skåne.

Projekten är:

    1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 283 000 SEK, ansvar 30840 Miljövårdsfonden, till projekt M 203 Kartläggning av småbåtshamnar i Skåne.
    2. Regionala utvecklingsnämnden anslår 300 000 SEK, ansvar 30814 Miljövårdsfonden, till projekt M 209 Energiledning light för skånska kommuner.
    3. Regionala utvecklingsnämnden anslår 281 000 SEK, ansvar 30814 Miljövårdsfonden, till projekt M 242 Klimatsmarta skolor med smart undervisning för klimatet.
    4. Regionala utvecklingsnämnden anslår 500 000 SEK, ansvar 30814 Miljövårdsfonden, till projekt M 247 Samverkansformer för kommunerna och forskningen inom Hållbar stadsutveckling.
    5. Regionala utvecklingsnämnden anslår 300 000 SEK, ansvar 30840 Miljövårdsfonden, till projekt M 282 Ekosystemtjänster Tullstorpsån.
    6. Regionala utvecklingsnämnden anslår 350 000 SEK, ansvar 30814
 • Sydkustleden – nationell cykelled

  Regionala utvecklingsnämnden anslår 900 000 kronor från 2015 års budget till projektet Sydkustleden. Sträckan går mellan Helsingborg och Simrishamn (drygt 20 mil lång) och väntas vara klar 2019. Avsatta medel kommer att finansiera en projektledare inom Region Skåne för att leda projektet med berörda parter samt att driva arbetet som leder till nationell klassning av Sydkustleden. Klassningen görs av Trafikverket.


För kommentarer:

Mätta Ivarsson (MP)

Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 0725-52 51 08

Pontus Lindberg (M)

Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 0768-89 01 16

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.