Skip to main content

Akryltester kan luras - plastallergier missas

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:12 CET

Patienter allergiska mot plastfyllningar i tänderna och tandläkare kan bli lurade vid allergitester som undersöker om de reagerar på plastmaterial. Det visar Singaporeläkaren Anthony Goon i en avhandling som läggs fram vid Medicinska fakulteten Lunds universitet.

-          Doktor Goon har studerat akrylallergier, berättar docent Marléne Isaksson. Hon är hans handledare, och arbetar vid Hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han har funnit att det ibland testas med för låga koncentrationer bland annat på grund av olika lagringssätt.

 

Frys testet

Om inte testet förvaras i kyl eller frys riskerar ämnet som används vid testet att förlora delar av sin förmåga. Ett felaktigt värde uppkommer. Desto högre temperaturen är desto snabbare försvinner allergenet.

När testet inte visar rätt är risken stor att patienter allergiska mot akryl missas.

 

Akrylater i basserien

I en delstudie i avhandlingen hade 50 procent av patienterna missats om inte fem bestämda akrylater funnits i basseriens tester.

I studien som ingick ifrån Singapore var det 92 procent som inte upptäcktes!

 

Förbered inte

Dessutom har Anthony Goon - som är verksam som hudläkare i Singapore - funnit att sprutornas innehåll inte ska läggas upp flera dagar i förväg.

-          Ibland vill man vara förberedd och har gjort i ordning dem i förväg för att spara tid, förklarar Marléne Isaksson. Tidsbesparingen kan gå ut över kvaliteten. Gör dem därför redo när de ska användas.

 

Akryl i blöjor

Akrylplast används i tandfyllningar, konstgjorda naglar, lim och inom industrin. Ämnet utnyttjas även i blöjor.

Syftet med Anthony Goons avhandling är att förenkla testerna av misstänkt akrylallergi.

Anthony Goon har studerat i London och Köpenhamn. Anledningen till att han valde att göra sina doktorsstudier knutna till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Yrkesdermatologiska avdelningen vid Hudkliniken på Skånes universitetssjukhus är att det saknas möjligheter att laboratorietesta på samma sätt i Singapore som är möjligt i Malmö.

 

Avhandlingen heter

Doktor Goon disputerar den 11 november i lilla aulan, ingång 59, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Han är bara i Sverige under kort tid.

Avhandlingen heter: Contact Allergy to Acrylates.

 

Kontakter med honom kan förmedlas via docent Marléne Isaksson.

Telefon  040 33 78 59