Skip to main content

Allt fler väljer sjukvårdsrådgivning på nätet

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 10:00 CEST

Allt fler skåningar väljer att använda sig av sjukvårdsrådgivning på webb och telefon för fakta och råd om sjukdomar, hälsa och sjukvård. Telefonsamtalen till 1177 ökar stadigt, och antalet besökare på 1177.se har ökat markant. Under juni hade 1177.se 352 000 skånska besök, vilket är 221 000 fler än under motsvarande period i fjol.

– Viss del av ökningen beror troligtvis på att 1177 rent generellt har blivit mer känt hos allmänheten och att tillgängligheten har blivit bättre. 1177 och webbplatsen 1177.se är ett bra första steg in i skånsk sjukvård och det verkar som att allt fler också upptäcker det, säger Monica Larsson som är enhetschef för Vårdkommunikation där 1177 ingår.

Under juni månad hade webbplatsen 1177.se 352 000 skånska besök. Många söker efter information om aktuella sommarämnen som t.ex. fästingbett, urinvägsinfektion och värmeslag. Men besökare vill även ha fakta och råd om utslag hos barn, magont och halsfluss, visar den senaste månadsstatistiken. Likaså uppgifter om hur de kommer i kontakt med vården. Allra flest besökare hade webbplatsen i mars och april i år då 407 000 besökare var inne. Då handlade sökningar till stor del om influensa och vinterkräksjuka.

1 300 telefonsamtal besvaras per dag
Även telefonsamtalen till 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Skåne ökar stadigt. I snitt besvaras 1 300 samtal per dag. I fjol ringdes 610 000 samtal in till 1177 i Skåne, vilket är en ökning med 51 000 samtal (9 procent). Vid årsskiftet inledde Region Skåne ett pilotprojekt om tolktjänst per telefon på 1177. Projektet drivs tillsammans med Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen. Tolktjänsten som omfattar arabiska och somaliska nås via ett särskilt telefonnummer.
– Med tolktjänsten ökar vi tillgängligheten och kvaliteten för fler i samhället. Det handlar om cirka 200 samtal i månaden där vi med hjälp av tolkar kan ge råd samt vid behov hänvisning till rätt vårdinstans, säger Monica Larsson.

Mer information:

Monica Larsson, enhetschef för Vårdkommunikation, 0768-87 13 77

www.1177.se

.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.