Skip to main content

Almedalen 2 juli kl 12.00: Vilken roll kan den kulturella och kreativa sektorn spela för utvecklingen i Sverige?

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 06:58 CEST

Pressinbjudan från Region Skåne. Vilken roll kan den kulturella och kreativa sektorn spela för utvecklingen i Sverige? Seminarium den 2 juli klockan 12.00 med bland andra Olof Lavesson (M)/näringsutskottet, Gunilla Carlsson (S)/kulturutskottet, Yngve Petersson (MP)/Region Skånes kulturnämnd och Pontus Lindberg (M)/Regionala tillväxtnämnden.

Region Skånes kulturnämnd och regionala tillväxtnämnden bjuder in till ett samtal om utvecklingen av kulturella och kreativa näringar, i Öresundshuset den 2 juli kl 12 – 13.

Tisdagen den 2 juli kl. 12:00-13:00: Så får Sverige kulturella och kreativa näringar att blomstra - exemplet Landskrona

Plats:  Öresundshuset, Hästgatan 1 i Visby

Region Skåne bjuder in till ett samtal om vad näringspolitiken och kulturpolitiken kan göra för att bidra till att Sverige intar en ledande position i utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna. Vilken roll kan den kulturella och kreativa sektorn spela för utvecklingen i Sverige? Vad är näringspolitikens respektive kulturpolitikens roll? Behöver vi förändra eller bredda vår syn på tillväxt om de primära drivkrafterna är andra än ekonomiska? Bidrar den kulturella och kreativa sektorn till att tillväxtperspektivet också har ett hållbarhetsperspektiv?

Medverkande:

Gunilla Carlsson (S), ordförande i riksdagens kulturutskott

Olof Lavesson (M), ledamot av riksdagens näringslivsutskott

Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande Landskrona Stad

Pontus Lindberg (M), ordförande regionala tillväxtnämnden, Region Skåne

Yngve Petersson (MP), ordförande kulturnämnden, Region Skåne.

Gunilla Kindstrand, journalist och seminariets moderator

För mer information

Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, tfn 0705 – 15 80 38

Pontus Lindberg (M), ordförande regionala tillväxtnämnden, tfn 0768- 89 01 16

Presskontakt: Eva Nilsson Mesch, Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 6753 722

Mer om Region Skånes satsningar på Kulturella och kreativa näringar

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.