Skip to main content

Almedalen: om KKN och konstens och kulturens egenvärde

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 08:01 CEST

Pressinbjudan Region Skåne. Vilken roll kan den kulturella och kreativa sektorn spela för utvecklingen i Sverige? Seminarium den 2 juli med bland andra Olof Lavesson/näringsutskottet och Gunilla Carlsson/kulturutskottet. Den 3 juli deltar Anne Marie Brodén/kulturutskottet, Stina Oscarson/Radioteatern m.fl. i ett samtal om hur man förenar konstens och kulturens egenvärde med en bred samhällsnytta.

Region Skånes kulturnämnd är värd för två seminarier under politikerveckan i Almedalen 2013 – den 2 juli tillsammans med regionala tillväxtnämnden i Öresundshuset och den 3 juli på Länsteatern.


Tisdagen den 2 juli kl. 12.00-13.00:
Så får Sverige kulturella och kreativa näringar att blomstra - exemplet Landskrona

Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1 i Visby

Region Skåne bjuder in till ett samtal om vad näringspolitiken och kulturpolitiken kan göra för att bidra till att Sverige intar en ledande position i utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna. Vilken roll kan den kulturella och kreativa sektorn spela för utvecklingen i Sverige? Vad är näringspolitikens respektive kulturpolitikens roll? Behöver vi förändra eller bredda vår syn på tillväxt om de primära drivkrafterna är andra än ekonomiska? Bidrar den kulturella och kreativa sektorn till att tillväxtperspektivet också har ett hållbarhetsperspektiv?

Medverkande:
Gunilla Carlsson (S), ordförande i riksdagens kulturutskott
Olof Lavesson (M), ledamot av riksdagens näringslivsutskott
Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande Landskrona Stad
Pontus Lindberg (M), ordförande regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
Yngve Petersson (MP), ordförande kulturnämnden, Region Skåne
Gunilla Kindstrand, journalist och seminariets moderator

För mer information
Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, tfn 0705 – 15 80 38
Pontus Lindberg (M), ordförande regionala tillväxtnämnden, tfn 0768- 89 01 16
Mer om Region Skånes satsningar på Kulturella och kreativa näringar

Onsdagen den 3 juli kl. 11.45-12.30:
Kultur i människans tjänst - hur förenar man konstens och kulturens egenvärde med samhällsnytta?

Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 i Visby

Kulturpolitikens tvärsektoriella roll uppmärksammas allt mer. Många fruktar kulturens instrumentalisering, är oron befogad? Kan kultur bidra till hälsa och social hållbarhet samtidigt som den behåller sitt egenvärde och sin autonoma ställning? Region Skåne bjuder in Stina Oscarson, chef Radioteatern, och Birgitta Englin, VD Riksteatern, till samtal med kulturpolitikerna Anne Marie Brodén, riksdagens kulturutskott, och Yngve Petersson, kulturnämndsordförande och 1:e vice ordförande i Vårdproduktionsberedningen i Region Skåne, samt forskaren Ola Sigurdson, föreståndare Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Gunilla Kindstrand leder samtalet.

Seminariet inleds med en kort introduktion till konstens och kulturens effekter i förhållande till hälsa och välbefinnande av forskaren Ola Sigurdson.

Medverkande:
Stina Oscarson, chef, Radioteatern
Birgitta Englin, VD, Riksteatern
Anne Marie Brodén, ledamot, Riksdagens kulturutskott
Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och 1:e vice ordförande i Region Skånes Vårdproduktionsberedning
Ola Sigurdson, föreståndare, Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet
Gunilla Kindstrand, journalist och seminariets moderator.

Seminariet hålls inom ramen för ”Kultur i Almedalen” som samordnas av Svensk Scenkonst.

För mer information
Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38
Presskontakt: Eva Nilsson Mesch, Kultur Skåne - Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 6753 722

Mer om Region Skånes satsningar Kultur och hälsa

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.