Skip to main content

Anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 13:40 CEST

Skånes universitetssjukhus ekonomiska resultat efter juni är 245 miljoner kronor sämre än budget. Hittills genomförda åtgärder för ekonomi i balans har inte gett tillräckligt resultat. Nu införs anställningsstopp.

Anställningsstoppet gäller alla externa rekryteringar för Skånes universitetssjukhus. Det gäller bl.a. följande typer av anställningar:

- nyrekryteringar
- rekrytering av alla typer av visstidsanställda (vikarier)
- förlängning av visstidsanställningar (vikariat)
- anlitande av bemanningsföretag
- timanställningar

Verksamhetschefer som inte har en ekonomi i balans har en ekonomisk övertalighet och kan inte genomföra rekryteringar, vare sig internt inom sjukhuset eller externt.

Undantag från stopp av extern rekrytering är rekryteringar som omedelbart bidrar till bättre ekonomi, t.ex. inom bristområden där bemanning genom hyrföretag omedelbart kan avvecklas.

Ärendet presenterades för de fackliga organisationerna i sjukhusets centrala samverkansgrupp idag torsdag 23 augusti och slutsamverkades. Parterna var oeniga.

Kontakt:
SjukhuschefJan Eriksson, telefon 070-514 63 40