Skip to main content

Avancerad kirurgi vid peniscancer koncentreras till SUS i Malmö och till Örebro.

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 17:35 CEST

Sveriges landsting och regioner har enats om att avancerad kirurgi vid peniscancer ska koncentreras till två sjukhus i landet, varav SUS i Malmö är det ena. Peniscancerkirurgi blir därmed den första åtgärden på cancerområdet som föreslås bli nivåstrukturerad på nationell nivå. Tidigare har avancerad peniscancer opereras vid 23 olika sjukhus i Sverige.

Peniscancer är en förhållandevis ovanlig tumör som drabbar runt 125 män per år, varav ungefär en tredjedel behöver avancerad kirurgi. Att koncentrera avancerad kirurgi till färre händer ger bättre resultat. Sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Behandlingsalternativen var tidigare få, men under de senaste decennierna har olika behandlingsmöjligheter utvecklats.

-För patienter med peniscancer innebär det här en stor framgång. Både Malmö och Örebro har heltäckande behandlingsformer som innebär att ett ingrepp inte längre är stympande, säger professor Per-Anders Abrahamsson, sektionschef inom verksamhetsområdet urologi, vid SUS.

Han betonar att Ulf Håkansson, överläkare vid SUS är en av dem som jobbat hårdast för att koncentrera peniskirugi till ett fåtal sjukhus.

 Beslutet att koncentrera operationerna har tagits av SKL. Det här är ett genombrott i arbetet med att koncentrera ovanliga åtgärder inom cancervården och ett stort steg framåt i arbetet för en mer jämlik cancervård, säger Gunilla Gunnarsson cancersamordnare vid SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan.

För ytterligare information kontakta professor Per-Anders Abrahamsson, verksamhetsområde kirurgi och urologi 040-3 33749 eller Ulf Håkansson, överläkare inom Verksamhetsområde urologi 040-3 32683


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.