Skip to main content

Barns nervskada Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 13:54 CET

Skånes universitetssjukhus i Malmö Lex Maria anmäler en förlossning som vållade en
nervskada i armen hos det nyfödda barnet

En ung kvinna förlöstes med sugklocka vid Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus,
Malmö. Under förlossningen fastnade skuldrorna hos barnet i tvärställning. Det är en mycket
sällsynt komplikation,

Räddades
Läkemedel gavs för att få barnet framfött, och olika handgrepp användes varvid barnet kunde
födas fram.
Barnet var livlöst när det föddes men togs omedelbart hand om av barnläkare. Barnet hämtade
sig väl efter vården men har en kvarstående nervskada i ena armen.
Händelsen Lex Maria anmäls på grund av komplikationen och för att få en oberoende
bedömning av de vidtagna åtgärderna för att förlösa patienten.

Lex Maria anmälningar
Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra
vården.
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband
med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada
eller sjukdom.

Kontaktperson
Chefläkare Eva Ranklev Twetman
Telefon 040 33 28 99