Skip to main content

Björn Eriksson blir ny förvaltningschef för SUS

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 12:58 CET

Björn Eriksson, ny förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård i Region Skåne

Björn Eriksson har idag blivit utsedd till ny förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård*. Björn är läkare och disputerad i kardiologi (hjärtsjukdomar). Idag arbetar han som regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen.

- Uppdraget att leda Skånes universitetssjukvård kräver en stark och värderingsstyrd ledare som Björn med mångårig erfarenhet från hälso- och sjukvården. För att nå vårt mål med en tillgänglig och köfri vård av hög kvalitet i Skåne behöver vi ett ledarskap som både ser till hela regionens invånare som till patienter nationellt och internationellt, säger Alf Jönsson, regiondirektör Region Skåne.

SUS är ett kunskapsnav för utveckling inom svensk hälso- och sjukvård, har Sveriges tredje största sjukhus och är Skånes största arbetsplats med 13 200 medarbetare. Det är en verksamhet som både omfattar forskning och utbildning i världsklass till en omfattade hälso- och sjukvård för såväl regionens invånare som för patienter nationellt och internationellt. Med sin bakgrund är Björn en garant för att sjukhuset fortsatt ska vara internationellt ledande inom forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

- Uppdraget innebär ett stort ansvar för att utveckla Skånes universitetssjukhus till ett av Europas modernaste sjukhus. Jag har premierat flerårig erfarenhet av att arbeta som chef som leder andra chefer inom hälso- och sjukvården. Björn har lång erfarenhet av framgångsrikt förändrings- och förbättringsarbete i stora organisationer. Jag lägger speciell vikt vid hans kommunikativa förmåga där han är känd för att lyssna in och se människorna runt omkring sig, säger Alf Jönsson.

- Skånes universitetssjukhus är och har möjlighet att fortsätta gå i riktning mot att vara en ledande motor för framväxten av framtidens hälso- och sjukvård och att vara ett av Europas modernaste sjukhus. Detta genom god kontroll, högsta kvalitet och internationell attraktivitet. Region Skånes fokus är nytt och framåtriktat vilket kommer att gynna samtliga regionens sjukhus. Genom samarbete kan vi göra den förändringsresa som krävs för att forma framtidens moderna hälso- och sjukvård, säger Björn Eriksson.

Björn Eriksson är legitimerad läkare med examen från Karolinska institutet 1994 och blev senare hjärtspecialist, medicine doktor i kardiologi och klinisk fysiologi. Han har haft chefsbefattningar på AstraZeneca år 2005-2010 bland annat som medicinsk chef för Sverige och Norden. Därefter arbetade han som överläkare och områdeschef på Östersunds sjukhus och som divisionschef för medicin- och thoraxdivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 2013 utnämndes han till ny landstingsdirektör och numera regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen.

Björn Eriksson tillträder sin tjänst den 15 januari 2017. Han efterträder Jan Eriksson som lämnade uppdraget som förvaltningschef i september 2016.

*Skånes universitetssjukvård består av Skånes universitetssjukhus med sjukhusverksamhet i Malmö och Lund samt den offentligt drivna primärvården inom Malmö- och Lundområdet.

För mer information, kontakta

Alf Jönsson, regiondirektör, Region Skåne, 044-309 31 25

Björn Eriksson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen, 072-213 99 76

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.