Skip to main content

Bordssaltet larmar om radioaktivitet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:35 CEST

Bordssalt som dosimeter som mäter den radioaktiva strålning i ditt hem eller som du
själv blivit utsatt för. Det tittar Maria Christiansson, Radiofysikavdelningen på Skånes
universitetssjukhus i Malmö och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet - närmare
på.

Vi sökte ett sätt att uppskatta strålningsdoser i vardagslivet, berättar hon. Och fann att
salt, bordsalt är en bra sådan.
Bäst visade sig obehandlat bergssalt vara när det gällde att få fram hur mycket saltet hade
bestrålats.

-Saltpåse mäter
Maria Christiansson ser flera möjligheter i praktiska livet med resultaten av sin forskning.
- Händer det ett större utsläpp av radioaktivitet – som vid Tjernobylolyckan – är det bra
om man snabbt kan få besked hur omgivningen drabbats. Men det kan också bli så
att man bär på sig ett litet paket salt som blir ens egen personliga dosimeter. Den kan
exempelvis bäras av sjukvårdspersonal och berätta hur mycket strålning de fått.
Dosimeter är i dag ett tekniskt instrument som mäter hur mycket radioaktiv strålning en
person blivit utsatt för.

Kontokort mäter

Maria Christiansson har nyligen avlagt licentiatexamen.
Hon kommer att fortsätta med doktorsstudier där hon bland annat vill se om de små saltpåsar
som finns på restauranger, flyg, tåg kan vara ett alternativ som dosimetrar.
Maria Christiansson kommer också att studera om andra föremål som vi utnyttjar i vardagen
till exempel kontokort och mobiltelefoner, kan fungera som dosimetrar.

Utrustningen

Utrustningen hon använder i sin forskning används också för mätningar på kristallina material
inom arkeologi och geologi, till exempel för att datera forntida föremål eller för att se hur
gammal en sanddyn är.
Den centrala processen i utrustningen – optisk stimulerad luminiscens – utnyttjar blått ljus
från lysdioder för att få fram ljus av skiftande våglängder från till exempel saltkristaller som
sedan mäts med ett fotomultiplikatorrör för att ge mätvärden på stråldosen i materialet.

Hennes handledare är professor Sören Mattsson och forskaren Christofer Rääf vid Skånes
universitetssjukhus i Malmö.

Kontaktperson
Maria Christiansson Tel 040-33 86 69 0736-49 59 01 maria.christiansson@med.lu.se

Hans-Göran Boklund
Presskontakt Malmö
Skånes universitetssjukhus
040-33 33 01
www.skane.se