Skip to main content

Borttappad remiss fördröjde tarmoperation

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 10:47 CEST

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund: Lex Maria angående fördöjning i minst sex månader av tarmoperation
En 38-årig man som undersöktes vid Universitetssjukhuset i Lund fick sin tarmoperation fördröjd med minst ett halvår då röntgenremissen aldrig kom fram till behandlande avdelning.

Chefläkare Ingemar Ihse anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.
Mannen kom akut till sjukhuset i maj 2004 med frossa, feber och smärtor i buken. Han fick antibiotika och blev bättre. Vid utskrivningen skrevs det ut remisser för tarmröntgen och medicinsk uppföljning på gastromottagningen.

Röntgenundersökningen visade stora inflammatoriska förändringar i sista delen av tunntarmen, men trots att läkaren signerade röntgensvaret blev aldrig patienten informerad om dess innehåll. Svaret gick heller inte vidare till gastromottagningen, som därför aldrig fick möjlighet att kalla honom.

Tio månader senare återkom mannen med otvetydiga tecken på tarminflammation. Några dagar senare opererades den sjuka delen av tarmen bort.

Vid sidan av den mänskliga faktorn beror misstagen, enligt chefläkaren, också på brister i remiss- och svarshanteringen.
Nu innebar den bristfälliga hanteringen av remissen att exakt diagnos och behandling fördröjdes åtminstone sex månader. Under denna tid hade patienten enligt uppgift inga symtom. Men eftersom han utsattes för risk för allvarlig skada anmäler chefläkaren händelsen till Socialstyrelsen för utredning.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Ingemar Ihses anmälan till Socialstyrelsen.

Mer information:
Ingemar Ihse har telefon 046-17 29 65, 046-17 14 94 eller 0706-94 05 45