Skip to main content

Cirkus och träning för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 15:54 CEST

Under våren delar Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen i Region Skåne ut bidrag ut till fyra organisationer som arrangerar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen delar årligen ut ekonomiskt bidrag för arrangemang som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Pengarna delas ut för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i idrottsaktiviteter eller i kulturella sammanhang. 

Under våren delar förvaltningen ut pengar ut till följande organisationer:

  • Föreningen Fenix Kampsport, för projektet ”Utveckla dina sinnen” som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.
  • Föreningen Furuboda, för Lekens dag 2012 – ett arrangemang som riktar sig särskilt till barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer.
  • Kristianstad kommun, för C4-lägret 2012 – ett idrottsläger anpassat för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Lions Club Malmö Malmöhus, för Cirkus Skratt – ett arrangemang för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Maxbeloppet som varje organisation kan ansöka om är 20 000 kronor.

Ärendet redovisades för Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden vid sammanträdet 22 maj.

Övriga ärenden vid Habiliterings- och Hjälpmedelsnämndens sammanträde 22 maj

Mer information
Douglas Roth, ordförande Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, telefon 0705-48 14 61
Karin Bengtsson, förvaltningschef, telefon 044-309 32 16

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen är en del av Region Skåne. Vårt uppdrag är att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder insatser i form av stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.