Skip to main content

Clownronden får Region Skånes kulturpalett 2015

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2015 15:30 CET

Clownronden får Region Skånes kulturpalett 2015 för sitt enträgna arbete med att skapa magiska ögonblick med, för, om och av barn och unga på barnklinikerna i Skåne.

Clownronden har funnits i 14 år och verkar på sjukhusen i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Ystad, Landskrona och Ängelholm. Clownrondens clowner är professionella artister som vidareutbildats till yrket sjukhusclown.

Nu premierar Region Skåne deras arbete med, för, om och av barn och unga på barnklinikerna i Skåne. Clownronden tilldelas Region Skånes kulturpalett med prissumma 100 000 kronor. Priset består också av en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad som är framtagen av Staffan och Enid Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturnämndens motivering till Region Skånes kulturpalett 2015 lyder:

Region Skånes kulturpalett 2015 går till Clownronden som i mötet med unga på Skånes barnkliniker outtröttligt bejakar livskraft och närhet.

Med lyhördhet och fingertoppskänsla utgår clownerna från barnets situation och känslor och öppnar nya vägar för kommunikation – också för personalen och anhöriga.

Magiska ögonblick uppstår när barnets tillit, glädje och egen gnista väcks.

Kajsa Bramsvik, konstnärlig ledare för Clownronden i en kommentar med anledning av att verksamheten tilldelas Region Skånes kulturpalett:

- Clownrondens metod bygger helt på improvisation, där mötet med det individuella barnet står i fokus. Clownernas arbete bygger på att lyssna in och bekräfta det enskilda barnet, just där och just då. Syftet med sjukhusclownerna är i första hand att ge en stunds avkoppling från att vara sjuk, att lindra den stress, oro och utsatthet som en sjukhusvistelse kan innebära för ett barn. Clownerna möter inte bara barnen på sjukhusen, det handlar även om föräldrar, syskon, andra anhöriga och inte minst personalen.

- Clownronden arbetar redan med att möta människor på andra ställen än på sjukhusen och Region Skånes kulturpalett ger oss nu möjlighet att påbörja arbetet med att även besöka barn och unga på flyktingförläggningar runt om i Skåne, vilket vi är väldigt glada och stolta över. Det är ett angeläget arbete som vi länge velat starta.

Mer om Clownronden
Clownronden startade som ett projekt 1997 och inspirerades då av Le Rire Médecin, en grupp franska sjukhusclowner. Idag består Clownronden av sex fastanställda och tre timanställda sjukhusclowner samt en konstnärlig och en administrativ ledare. Sammanlagt finns det 14 utbildade sjukhusclowner som är en gemensam resurs inom Clownronden.

Clownerna arbetar parvis när de kommer tillsammans på schemalagda dagsbesök till barnklinikerna i Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad, Landskrona och Ängelholm.

Clownronden är sedan 2001 en kontinuerlig del av barnklinikernas verksamhet och får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturförvaltning.

Läs mer om Clownronden, på www.clownronden.se

Bilder

Bilder på pristagare finns tillgängliga för nedladdning. Ange fotografens namn i samband med publicering: Fotograf Kennet Ruona.

Intervjutillfällen

Kulturnämndens tjänstgörande ordförande, Yngve Petersson (MP), och företrädare för Clownronden finns tillgängliga för intervjuer per telefon efter prisutdelningen, mellan klockan 15.45 och 16.15.

Telefonintervjuer:

Region Skånes kulturpalett,

Kajsa Bramsvik, konstnärlig ledare för Clownronden, tfn, 070-851 52 73

Region Skånes kulturnämnd

Kulturnämndens tjänstgörande ordförande Yngve Petersson, tfn 0705 – 15 80 38

Fakta om Region Skånes kulturpalett

I år är det fjärde gången som Region Skånes kulturpalett delas ut. I fjol gick Region Skånes kulturpalett till Drömmarnas hus i Malmö.

Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten tilldelas juridisk person verksam inom kulturområdet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga. Region Skånes kulturpalett ersätter den tidigare särskilda kulturutmärkelsen.

Prissumman för 2015 är 100 000 kronor och den fastställs årligen i budget. Priset utgörs även av ett vandringspris i form av en skulptur Häpnad formgiven av Staffan och Enid Björklund. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.

En referensgrupp bestående av tre kommunala tjänstemän och tre tjänstemän från Kultur Skåne nominerar och bereder förslag på mottagare av kulturpaletten. I referensgruppen 2015 medverkade: Hilda Knafve, Höörs kommun, Helena Zeberg, Östra Göinge kommun, Maggi Ottarsdottir, Lunds kommun, Rosi Gerlach och Annelien van der Tang Eliasson, utvecklare, Kultur Skåne/Region Skåne samt Camilla Sjöstrand, koordinator barn och unga, Kultur Skåne/Region Skåne (sammankallande).

För mer information om Region Skånes kulturpalett: Region Skånes kulturpalett

Fakta om kulturnämnden

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.