Skip to main content

Dercums sjukdom svår att behandla

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 12:51 CET

Fettsugning hjälper inte tillräckligt mycket mot den svårt handikappande sjukdomen Dercums sjukdom. Det har Emma Hansson ST-läkare vid Plastikkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö kommit fram till i sin nyligen framlagda avhandling.

 - Det visade sig att behandling med fettsugning inte hjälper patienterna tillräckligt för att metoden ska kunna användas, berättar hon. Det går inte att införa metoden för allmänt bruk.
Hon studerade 166 kvinnor, varav 114 patienter med sjukdomen. 52 opererades med fettsugning på de ställen där de hade mest ont. Övriga deltagare i studien var kontrollpatienter.

 Placeboeffekt
I ett av delarbetena mättes smärta och man kunde se att behandlingen minskade dercumpatienternas smärta.

-– Men det är inte klart om det berodde på själva behandlingen eller andra faktorer, som placebo, säger Emma Hansson.
Dercums sjukdom är en ovanlig sjukdom. Patienterna har svår kronisk smärta i fettvävnaden. De är ofta kraftigt överviktiga och har mer diffusa symtom som trötthet och allmän sjukdomskänsla. Många blir handikappade av sin sjukdom.
Smärtorna beror inte på att patienterna har mer inflammationer i sitt fett.
– Detta kunde jag visa i ett av de fyra delarbetena i avhandlingen, förklarar Emma Hansson.

 Fortsatt forskning
Hon kommer i sitt arbete på Plastikkirurgiska kliniken att fortsätta med forskning, men har inte bestämt sig för kring vad ännu.
Hon började arbetet med avhandlingen redan när hon läste läkarutbildningen vid sjukhuset.

Avhandlingen som heter Liposuction in Dercum`s Disease är framlagd vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.  Disputationen har ägt rum.
Huvud- respektive bihandledare för Emma Hansson har docent Håkan Brorson respektive professor Henry Svensson, Plastikkirurgiska kliniken, varit.

Ytterligare information
Emma Hansson Tel 040-33 39 61

emma.hansson@med.lu.se