Skip to main content

Drygt 200 miljoner kronor till Skåne inom Kultursamverkansmodellen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 17:07 CET

Bild från Moomsteaterns föreställning Mysteriet Kaspar med ensemblen: Frida Schriver, Frida Andersson, Ronnie Larsson, Jörgen Darfeldt, Dennis Nilsson, Gunilla Ericsson och Niclas Lendemar som Kaspar. Foto: Bodil Johansson

Statens kulturråds styrelse har den 25 januari beslutat om den statliga medfinansieringen till regional kulturverksamhet inom ramen för Kultursamverkansmodellen 2018. Skåne får drygt 200 miljoner kronor, nästan 7 miljoner kronor extra utöver en löne- och prisuppräkning. Dessutom får Moomsteatern statlig medfinansiering inom ramen för Kultursamverkansmodellen från och med 2018. 

- Det är oerhört glädjande att Skåne får en bra tilldelning av Kulturrådet. Det här innebär att vi kommer att kunna utöka våra ambitioner och komma närmare målet att alla skåningar ska ha möjlighet att få ta del av och vara en del av det mångfacetterade skånska kulturlivet, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Förstärkningen innebär att ett antal utvecklingsområden som är särskilt angelägna också utifrån ett nationellt intresse, nu kan prioriteras. Fördelningen av den statliga medfinansieringen inom ramen för Kultursamverkansmodellen beslutas i kulturnämnden den 15 februari 2018.

Kulturnämnden tog den 8 december 2017 beslut om budget för 2018. Beslutet togs i avvaktan på beslut om den statliga medfinansieringen och verksamhetsplan och budget fastställs därför först på kulturnämndens sammanträde den 15 februari. Regionbidraget från regionfullmäktige har räknats upp med 2,3 procent jämfört med nivån 2017. Regionbidraget från regionfullmäktige för 2018 uppgår därmed till 320,5 miljoner kronor.

För mer information och kommentarer
Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 0725-99 97 14

Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Inger Torstensdotter Åhlin (MP),1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 0706-94 90 05

Region Skånes kulturförvaltning
Mats Hallberg, biträdande kulturchef, tfn 0768-87 19 73

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.