Skip to main content

Fackliga synpunkter på SUS-fusionen inlämnade

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:44 CET

Inför regionfullmäktiges beslut att bekräfta sitt tidigare beslut att integrera Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset i Malmö till en gemensam förvaltning har regiondirektören haft ett möte med de fackliga organisationerna och gett dem möjlighet att komma med synpunkter på fusionsarbetet och hur det kan drivas framöver, senast den 25 november. Bland annat föreslogs en medarbetarenkät som en möjlig startpunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. På mötet uppmanades samtliga fackförbund att skicka in synpunkter att bifogas till de handlingar som regionfullmäktige ska besluta om. Tre fackförbund har inkommit med synpunkter, Läkarförbundet, Akademikerförbundet SSR samt Vårdförbundet.    

-Vi kommer att ta till oss samtliga fackförbunds synpunkter som rör det fortsatta fusionsarbetet och vi värnar om en fortsatt god samverkan i detta viktiga arbete, säger regiondirektören Sören Olofsson.   

Ärendet om ett förnyat beslut kommer att behandlas av regionfullmäktige den 13-14 december. En extern revision av fusionen pågår också och kommer att behandlas i Region Skånes revisionskollegium den 16 december 2010. Denna rapport ger möjlighet att ta del av en oberoende granskares synpunkter på fusionsarbetet.

Kontakt:
Louise Ercolino 
vik presschef Region Skåne 
Tel. 044-3093822 louise.ercolino@skane.se