Skip to main content

Färdigpackade läkemedel ska frigöra tid för vård

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 16:17 CEST

Region Skåne skriver avtal med ny leverantör för läkemedelsförsörjning. Fler patienter på sjukhus ska få medicinen färdigpackad, så att sjuksköterskor kan lägga mindre tid på att iordningställa läkemedel. Det ökar patientsäkerheten och ger mer tid till omvårdnad.

– Det här är den största förändringen i skånsk läkemedelsförsörjning någonsin, säger Maria Landgren läkemedelschef i Region Skåne.

Varje dag beställs, tillverkas och levereras tiotusentals läkemedel till vården i Skåne. Region Skåne har just avslutat en ny upphandling av läkemedelsförsörjning. Det handlar om att se till att patienter får de mediciner de behöver i sjukvården. Ny leverantör är Apoex AB och avtalet ska gälla från 1 september 2017.

Högre kvalitet och säkerhet

Genom att gå över till en större del färdigpackade doser märkta med patientens personuppgifter och tid för medicinering minskar risken att någon får fel läkemedel.

– Med den här upphandlingen tar Region Skåne nya steg för en ännu högre kvalitet genom förfyllda sprutor och doser som är packade och märkta specifikt för en viss patient, säger Per Holmér, regional chefapotekare.

Mer tid till annat arbete i vården

En annan vinst med färdigpackade doser och förfyllda sprutor är att en del av den tid som idag läggs på att iordningställa läkemedel kan läggas på annat, som omvårdnad. Beräkningar visar att det kan handla om mer än 100 000 sjukskötersketimmar per år. I förlängningen bidrar det till att fler vårdplatser kan hållas öppna.

– Upphandlingen ger oss flera fördelar utan att det behöver kosta mer än idag. Det här är bra för patienterna, bra för våra medarbetare och bra för skattebetalarna, säger Per Holmér.

Fakta

Den nya upphandlingen omfattar två avtalsområden. Det ena gäller drift av logistikcentrum för läkemedelsförsörjning, skötsel av läkemedels- och vätskevagnsförråd och tillhandahållande av maskinellt dosförpackade läkemedel. Det andra omfattar tillverkning och beredning av läkemedel samt hantering av kliniska prövningar. I upphandlingen finns ledtidskrav som innebär att apoteksleverantören kommer att finnas Skåne.

Kontakt

Per Holmér, regional chefapotekare, Region Skåne, 0768-89 03 25, per.holmer@skane.se.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.