Skip to main content

Fel larmnivå vid hjärtstopp Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:48 CET

Pressmeddelande från Helsingborgs lasarett
När en patient i 80 års åldern fick ett hjärtstopp gav övervakningssystemet inte den larmsignal som det borde ha gjort. Händelsen är allvarlig och Helsingborgs lasarett gör därför en Lex Maria anmälan.
Kvinnan låg med hjärtrytmsövervakning när hon fick ett minst 12 sekunder långt hjärtstopp i samband med att hjärtrytmen ändrades. Att hjärtstoppet hade inträffat upptäcktes cirka 45 minuter senare. Patienten hade upplevt yrsel i samband med händelsen, men hade sedan lugn rytm, mådde väl och fick inga men av händelsen.

Larm av lägre grad
Vid ett hjärtstopp skall övervakningssystemet ge ett kontinuerligt larm med hög ljudsignal tills det åtgärdas av personalen. Vid detta tillfälle gavs istället ett larm av lägre grad och när sedan hjärtrytmen återkom försvann larmet. Efter händelsen har utbildning och rutiner vid registrering och hjärtövervakningen skärpts. Leverantören av övervakningssystemet har informerats och lasarettet planerar för en uppdatering, alternativt nyanskaffning, av övervakningssystem.

Lex Maria anmälningar
Chefläkare Jan Dahlström anmäler det inträffade till Socialstyrelsen. Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta chefläkare Jan Dahlström, 042-10 00 00.