Skip to main content

Fler Öresundståg på Västkustbanan Malmö - Göreborg

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:56 CEST

Pressmeddelande från Skånetrafiken: Antalet tågförbindelser mellan Malmö och Göteborg utökas från dagens 8 till 14.
Från den 8 januari utökas antalet tågförbindelser med Öresundståg mellan Malmö och Göteborg från dagens 8 till 14 förbindelser. Detta medför att även Båstad och
Ängelholm får fler förbindelser såväl inom Skåne som till/från Halland och Göteborg. Trafikökningen kan ske genom att Skånetrafiken och Hallandstrafiken skaffat ytterligare Öresundståg.

SJ, Skånetrafiken och Hallandstrafiken har nu träffat en överenskommelse om utökad Öresundstågstrafik mellan Malmö och Göteborg på Västkustbanan. För Skånes del innebär det en utökning från 8 till 14 förbindelser, på sträckan Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Mellan Halmstad och Göteborg blir det totala antalet förbindelser 21, per dag och riktning. Den utökade trafiken blir möjlig genom att såväl Skånetrafiken som Hallandstrafiken skaffat ytterligare Öresundstågsätt och tecknat överenskommelse med SJ om trafiken fram till i första hand sommaren 2008.

– Vi gläder oss åt det utökade trafikuppdraget och att vi nu kan möta den ökande efterfrågan på bra tågtrafik på Västkustbanan, säger Magnus Andersson, regionansvarig för avtalstrafiken hos SJ. Nu kan vi erbjuda betydligt fler avgångar och därmed fler sittplatser.

– Skånetrafiken ökar successivt trafiken med Öresundståg inom länet, över Öresund och till angränsande regioner. Nya tåg levereras just nu och några av dessa möjliggör utökningen på Västkustbanan norr om Helsingborg, berättar Claes Ulveryd, tågchef på Skånetrafiken. Med denna satsning förbättrar vi möjligheterna för främst Båstad och Ängelholm, men alla städer längs Västkustbanan är vinnare.
Utökningen har planerats länge, men förutsätter ett formellt beslut av Nämnden för kollektivtrafik inom Region Skåne. Detta väntas ske 21 november.

För mer information, kontakta:
Claes Ulveryd, tågchef på Skånetrafiken
Tfn 046-16 05 20 / 070-609 86 80
Magnus Andersson, regionansvarig avtalstrafik SJ
Tfn 040-20 26 95