Skip to main content

Fler vårdplatser på UMAS

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:41 CET

I väntan på att den nya akut- och infektionsbyggnaden som ska stå färdig 2011, och som ska ge en mer permanent lösning av vårdplatsbristen, utökar UMAS antalet vårdplatser med 20 till 790.
De nya vårdplatserna ska i till en början främst användas för vård av ortopedpatienter. Under senhösten ska en utvärdering ske för att se om platserna använts på bästa sätt eller om det finns andra behov att utnyttja platserna för andra patienter.

Redan i bruk
Platserna har redan tagits i bruk i slutet av september och är en av de lösningar på kort sikt som sjukhuset använder för att komma tillrätta med bristen på vårdplatser i väntan på att den nya akut- och infektionsbyggnaden står färdig 2011.

Finansieringen av vårdplatserna har skett via extra anslag från Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.


Ytterligare information

Akutområdeschef
Sylvia Resch
Tel 040- 33 34 24

Vårdchef
Gun Tranström
Tel 040- 33 11 38

Utsänt av
Informationschef
Hans-Göran Boklund
Tel 040 33 33 01