Skip to main content

Förbättrad kvalitet ger många vinnare

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 08:41 CET

Den 6 februari delades för tolfte året i rad Centralsjukhuset Kristianstads kvalitetspris ut. Priset ges till en person eller grupp som på ett systematiskt, patientsäkert och tvärprofessionellt sätt genomfört ett kvalitetshöjande arbete inom sjukhuset. Juryn består av sjukhuschef Johan Cosmo, chefläkare Staffan Banke, hälso- och sjukvårdsstrateg Viveca Dettmark och chefsjuksköterska Britt-Marie Cartbo.

1:a pris
Radiofrekvensbehandling av varicer på mottagning
Kärlteamet, Kirurgkliniken
Motivering: En process som med en ny och effektiv behandlingsmetod revolutionerat och förenklat vård och behandling för en stor grupp patienter.

2:a pris
Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete inom nutritionsområdet
Nutritionsgruppen på CSK
Motivering: Ett prioriterat område där utbildning, engagemang och samsyn för hela CSK mynnat ut i ett viktigt utvecklingsarbete för äldre med nutritionsproblem.

3:e pris
Ökad patientsäkerhet med tvärprofessionell dokumentation av hjärtstopp
HLR-samordning på CSK, Akutcentrum och Medicinkliniken
Motivering: Ett kvalitetsarbete som visar på betydelsen av god och säker dokumentation och som kan göra skillnad vid behandling av livshotande tillstånd.

 

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Kärlteamet
Sören Nobeak, överläkare kirurgkliniken, tele 044-309 22 42

Nutritionsgruppen på CSK
Erika Norberg, dietist medicinkliniken, 044-309 24 77

HLR-samordning på CSK
Marie-Louise Antonsson, systemansvarig Melior, tele 044-309 11 38

Om kvalitetspriset
Viveca Dettmark, Hälso- och sjukvårdsstrateg Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 28 02


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument