Skip to main content

Fördomar? Börja med dig själv…

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:11 CEST

Pressmeddelande. Unga tankar slog deltagarrekord då 170 gymnasieungdomar och politiker från hela Skåne diskuterade hur det är att leva i ett mångkulturellt samhälle, och vad som kan göras för att det ska bli bättre.
- ”Varifrån kommer du?”
- ”Lund.”
- ”Nä, men jag ser ju att du inte kommer från Sverige egentligen, varifrån kommer du?”

Så kan det låta, berättar en deltagare, men varför ska man behöva argumentera för sin födelseort bara för att man har mörkt hår och bruna ögon? Nyfikenhet och intresse för en person ska inte behöva ha med dennes bakgrund att göra. Hur vi kan lära känna varandra och varandras kulturer på ett naturligt sätt, var frågeställningen vid dagens Unga tankarkonferens i Landskrona, den 12:e i ordningen.

Förutfattade meningar, religion, diskriminering i skola och arbetsliv, rasism, segregerat boende, medias roll, brist på mötesplatser, etnocentrism och rädslan för det främmande är sådant som uppfattas som hinder eller svårigheter, när det handlar om att möta och lära känna människor som inte är som ””jag”.

En mängd förslag på lösningar kom fram. Mer religionsundervisning i skolan och ökat samarbete mellan olika religionsföreträdare i samhället ska ge större förståelse. Uppdatera historieundervisningen så att den inte bara behandlar krig som präglat ”det gamla Sverige”, t ex Andra världskriget, utan också konflikter utanför Västvärlden som kan ge en kulturell förståelse för Sveriges nya befolkning. Blanda upp de nuvarande kristna helgdagarna och lägg även in andra religioners helgdagar i den svenska almanackan.

Skolan och arbetsplatsen är naturliga mötesplatser för människor med olika bakgrund, och bör utnyttjas mer i integrationsarbetet. I grunden måste fler få jobb eftersom jobb är en väg till delaktighet i samhället, och samtidigt en väg bort från påtvingad boendesegregation. Större mångfald på en arbetsplats kan dessutom ge kunskaper att bygga konkurrensfördelar utifrån, t ex att upptäcka nya kundgrupper och marknader.

Uppfostran skapar beteenden och attityder som styr våra fördomar, och fördomar styr i sin tur mycket i våra liv. Att förändra attityder är viktigt för hela familjen, inte bara för ungdomarna i skolan utan man bör också få med föräldrarna och öka deras engagemang i sina barns verklighet.

Under dagen deltog både elever från och ansvariga för kursen ”Att leva i ett mångkulturellt samhälle” som ges på Öresundsgymnasiet i Malmö. Ett förslag är att kursen ska bli obligatorisk i hela landet, eftersom ungdomarna vill ha ett forum för att diskutera och lära sig mer om integrationsfrågor. En grundtes i kursen är: Utan likhet får vi inte gemenskap och utan olikhet utvecklas vi inte - att leva mångkulturellt handlar om att lära sig balansera människans behov av likhet och olikhet.

Eller som en kille sa: ”Sen är ju faktiskt inte alla kulturer så himla olika.”

Ytterligare information
Sara Persson, ungdomssekreterare, telefon 044-13 33 35, 0703-48 89 97
Alexandra Nagorka, utvecklingssekreterare, telefon 044-13 31 45, 0732-59 40 59
Elisabet Lundholm, informatör, telefon 044-13 32 11, 070-676 32 11

Vad är Unga tankar?
Unga tankar är en dialogkonferens där ungdomar och politiker diskuterar Skånes framtidsfrågor på lika villkor. Konferensen äger rum två gånger per år och behandlar olika frågor varje gång. Syftet med Unga tankar är att ungdomar och politiker möts, lyssnar på varandra och skapar förutsättningar för ett bra samarbete. Politikerna behöver ungas tankar och synpunkter för att kunna fatta bra beslut för Skåne.