Skip to main content

Fördröjd utlarmning Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 10:01 CET

Medverkade det fördröjda ambulanslarmet till att patienten dog? En händelse där det inte kan uteslutas Lex Maria anmäls av chefläkaren vid Region Skånes Prehospitala Centrum.

Patienten drabbades av andningsbesvär och han avled.
Det tekniska system som används av SOS-Alarm och ambulanser anger att två ambulanser fanns i närheten till händelsen, men att dessa inte rapporterades vara klara för nytt uppdrag. Detta kan ha berott på tekniska problem eller den mänskliga faktorn eller en kombination av båda.
Vid ett ambulanslarm ska många komplicerade bedömningar göras under kort tid.
Händelsen Lex Maria anmäls då det inte kan uteslutas att fördröjningen kan ha haft betydelse för att patienten dog.
Utredningens resultat avgör om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att öka säkerheten vid utlarmning av ambulanser.

Lex Maria anmälan
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården.
Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson
Chefläkare Roger Rüdén
Telefon: 070 369 73 38