Skip to main content

Framflyttad förlossning Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:05 CET

En förlossning med tragisk utgång har Lex Maria anmälts av chefläkaren vid Universitetssjukhuset MAS. Barnet avled innan den beslutade igångsättningen av förlossningen. Kvinnan var i 30-årsåldern och var gravid i vecka 37. På grund av tidigare sjukdomar fanns flera risker för moder såväl som barn att ta hänsyn till. Den medicinska bedömningen blev att en normal förlossning skulle medföra lägst risk. Förlossningen planerades till en bestämd dag. Den aktuella dagen gjordes en förnyad medicinsk bedömning. På grund av stor belastning på förlossningsavdelningen beslöt man om förlossningsstart påföljande dag. Samma kväll konstaterades det att barnet avlidit. Händelsen anmäls som Lex Maria på grund av den tragiska utgången. Lex Maria Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ytterligare information: Chefläkare Ingrid Mattiasson Tel. 040-33 28 99 Utsänt på uppdrag av: Hans-Göran Boklund Informationschef Tel. 040-33 33 01