Skip to main content

Framtidens ledare finns på Centralsjukhuset Kristianstad

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:17 CET

Foto: Anders Norsell, Jönsson bilder

Patricia Enocson är en av tre finalister när Sjukvårdens ledarskapsakademi och Dagens medicin utser framtidens ledare inom sjukvården. Hon arbetar som verksamhetschef och divisionschef för Röntgen Öst och har Centralsjukhuset Kristianstad som sin bas.
 – Att vara chef för en så stor och geografiskt spridd organisation är det mest spännande, tuffaste och utmanande arbete jag har haft, konstaterar Patricia Enocson.

När priset Framtidens ledare inom sjukvård ska delas ut är Patricia Enocson en av finalisterna. Idag arbetar hon som verksamhetschef och divisionschef för Röntgen Öst och har sin bas på Centralsjukhuset Kristianstad. Under Patricias ledarskap har Röntgen Öst inte bara kraftigt reducerat vårdköerna utan även satt kunden i centrum på ett sätt som i många avseenden är ett föredöme. Hennes ledarskap bygger på delaktighet och samarbete med fokus på tillgänglighet för både patienter och sjukhusets alla verksamheter.

Det är Centralsjukhusets sjukhuschef Ulf Kvist som nominerat Patricia Enocson. – Jag är glad och stolt över att Patricia är en av tre finalister. Det är självklart väldigt hedrande och roligt för Patricia själv men också en stor glädje för förvaltningen. Patricia motsvarar väl de kriterier som juryn satt upp och jag är därför inte förvånad att hon nu är en av tre kvarvarande finalister. Ett gott ledarskap är grunden för att vi skall klara att möta alla framtida utmaningar. CSK har idag som helhet ett bra ledarskap, vilket resulterat i positiva resultat som har uppmärksammats, inte bara i Region Skåne utan i stora delar av sjukvårdssverige, säger Ulf Kvist.

Priset Framtidens ledare inom sjukvård delas ut av Sjukvårdens ledarskapsakademi och Dagens medicin. Utmärkelsen riktar sig till unga ledare som i sitt arbete har visat prov på skickligt ledarskap. Pristagaren utses den 24 november på Sjukvårdens och Akademins chefsdag på Nobel Forum, Karolinska institutet. 

Kriterier för juryns bedömning:

  • Personen är chef eller har en annan ledarroll och är högst 45 år.
  • Han eller hon är en dedikerad, entusiastisk och engagerad ledare.
  • Har visat prov på strategisk förmåga och visionärt tänkande.
  • Har visat god förmåga att driva förändring och utveckla verksamheten.
  • Har en god samarbets- och kommunikationsförmåga.
  • Tar tillvara och utvecklar sina medarbetares kompetenser.
  • Uppfyller verksamhetens mål.
  • Hanterar uppgiften att leda i hälso- och sjukvårdens komplexa omvärld, med en god etisk insikt och medicinsk kunskap.

Mer om Sjukvårdens ledarskapsakademi

Kontakt
Margareta Svalner, Kommunikationschef Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 26 35

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument