Skip to main content

Hälsostaden Ängelholm och Medicon Village utlyser konstnärsstipendium

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 11:17 CEST

Professionella konstnärliga utövare, som till exempel konstnärer, författare, musiker och skådespelare, kan söka ett stipendium på 150000 kronor från Hälsostaden Ängelholm. Under sex månader får den konstnärliga utövaren möjlighet att tillföra nya perspektiv för såväl hälso- och sjukvården som för sig själv.

Den svenska hälso- och sjukvården står inför många och stora utmaningar. Vården behöver anpassas och i vissa avseenden bli mer innovativ i takt med högre förväntningar och krav från både patienter och närstående. Att se hela människan, både kropp och själ, arbetar vi aktivt för.

Det finns forskning som visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att människor får en känsla av sammanhang och bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kultur fokuserar på friskt istället för sjukt. Kultur ger också en bättre vårdmiljö och bidrar till en bättre relation och kommunikation mellan vårdgivare och patient.

Stipendiet ”Artist in Residence” gör det möjligt att skapa en kreativ arena i hälso- och sjukvårdsmiljön och att skapa interaktion mellan personal, patienter, närstående och konstnärliga utövare.Stipendiet har inte ett rehabiliterande syfte utan är tänkt att tillföra nya perspektiv för den konstnärliga utövaren, vården och patienten.

Ansökningstiden pågår den 2-27 maj. Stipendieperioden ska påbörjas någon gång mellan den 1 september och 30 november.

Det är Hälsostaden Ängelholm och Medicon Village som utlyser stipendiet. Placeringen för ”Artist in Residence”-stipendiaten är Hälsostaden Ängelholm.

Hälsostaden Ängelholm är ett treårigt pilotprojekt på Ängelholms sjukhus. I projektet samarbetar sjukhusbunden specialistvård med primärvården och den kommunala vården och omsorgen i Ängelholms kommun. Projekt Hälsostadens mål är ökad tillgänglighet, att erbjuda vård och omsorg på rätt nivå och att förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Hälsostaden står för gränslös vård och omsorg, där patienten är i fokus.

Vill du veta mer om stipendiet?

Kontakta: Peter Kanne, enhetschef/processledare Rehabcenter Hälsostaden Ängelholm
Telnr: 0431-81569
E-post: peter.kanne@skane.se

Eller

Marie Bladh, verksamhetsutvecklare Hälsostaden Ängelholm Telnr: 0431-81063
E-post: marie.bladh@skane.se

Du kan också läsa mer om det på www.skane.se/angelholm

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.