Skip to main content

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler fördröjd behandling

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 13:34 CET

En patient med en ovanlig tumörform skulle få fortsatt behandling vid annat sjukhus. Trots att patienten snabbt försämrades dröjde omhändertagandet och patienten avled innan behandling kunde starta. Patientens sjukdom var obotlig men händelsen förkortade troligen patientens liv.

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras.

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom.

För ytterligare information kontakta Chefläkare Görel Nergelius, 042-4061000.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.