Skip to main content

Helsingborgs lasarett Lex Maria-anmäler oväntat kritiskt tillstånd för nyfött barn efter sätesförlossning

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:10 CET

En kvinna med normal förstagångsgraviditet inkommer till Helsingborgs lasarett i graviditetsvecka 40+1 med påbörjat värkarbete. Fostret är i sätesändläge, vilket inte var känt tidigare. Man bedömer att sätesförlossning ska fortskrida i enlighet med verksamhetens riktlinjer. Fostret framföds i sätesförlossning, där själva förlossningen var utan komplikationer.

Barnet är direkt efter förlossningen i ett oväntat dåligt tillstånd utan egen andning eller hjärtfrekvens. Barnläkare tillkallas och genomför återupplivningsåtgärder. Man beslutar på grund av den komplicerade situationen för barnet att överföra det till neonatalavdelningen på SUS, Lund, för vidare behandling. 

Barnets nuvarande allmänna tillstånd är gott men den framtida prognosen går ännu ej att helt bedöma. 

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria för att närmare utreda händelseförloppet och analysera om rutinerna brustit eller kan förbättras. 

Lex Maria anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten genom att granska organisation och rutiner. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. 

För ytterligare information kontakta T f chefläkare Åsa Hallgårde, 042-406 10 00.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.