Skip to main content

HemEKG – ny teknik ger ökad trygghet och service

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 14:26 CET

Pressmeddelande från Hässleholms sjukhusorganisation: IT-tjänster i den skånska vården presenteras på Rosenbad.
Idag presenteras den nationella IT-strategin för vård och omsorg på Rosenbad i Stockholm. Ett av de åtta projekt som presenteras kommer från Region Skåne. Hässleholms sjukhusorganisation, som har i uppdrag att utveckla IT-tjänster i den skånska vården, presenterar projektet HemEKG*.

Hässleholms sjukhusorganisation och de närliggande kommunerna kommer under två års tid att pröva ett nytt sätt att arbeta med telemedicinsk teknik som hjälp. Den nya tekniken ska införas och prövas i fem länder. Sverige är först ut.
- Det handlar om vård närmare patienten. Den nya tekniken ger ökad trygghet och service för medborgaren och bättre resursutnyttjande i vården, säger Eva Tallroth, IT-strateg i Hässleholms sjukhusorganisation.

Förutom att sjuksköterskorna i hemsjukvården och i de särskilda boendena förses med EKG-apparat, så kommer även ett antal patienter med känd hjärtsjukdom att få en egen apparat. EKG:et tas i hemmiljö och skickas sedan via telefonen till akutmottagningen. Med hjälp av EKG:et som stöd och telefonkontakt mellan sjuksköterska/patient och läkare beslutar läkaren om eventuella åtgärder.
- Från det att EKG:et tas hemma hos patienten tar det cirka tio minuter för oss att få veta hur patienten mår och om patienten behöver åka in till sjukhuset eller inte, berättar Holger Holst, läkare och medicinskt ansvarig för HemEKG i Hässleholm.
Projektet finansieras av EU och Region Skåne tillsammans och resultaten kommer att utvärderas hösten 2007.

* EKG betyder elektrokardiogram och går ut på att undersöka hjärtats elektriska aktivitet.

För mer information, kontakta:
Ewa Tallroth, IT-strateg i Hässleholms sjukhusorganisation tfn 0451-29 87 33
Marie Ljung, informationschef Hässleholms sjukhusorganisation tfn 0451-29 87 18