Skip to main content

Hepatitsmitta Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:10 CET

En patient smittades av en annan patient med Hepatit C när han undersöktes på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Patienten fick utfört en kontraströntgen . Vid tillfället blir han smittad med hepatit C från en annan patient som hade undersökts tidigare.
Det har klarlagts att patienten smittats av den andra patienten men inte hur. På Diagnostiskt Centrum för bild- och funktionsmedicin har det gjorts en noggrann analys utan att man kunnat spåra smittovägen. Kliniken kommer att se över samtliga möjliga risker för smittoöverföring vid röntgenundersökningar och utarbeta rutiner så att dessa risker elimineras.

 Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Önskas kopia av anmälan kontakta SUS
040 33 33 01

 Kontaktperson
chefläkare Jesper Persson
Tel 040 33 28 99