Skip to main content

Hur har det gått i Skåne?

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:46 CET

Den 29-30 november är Region Skåne värd för ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier) konferens ”Regionernas tillstånd”. I samband med konferensen publicerar Region Skåne sin årliga uppföljning av det regionala utvecklingsprogrammet.
I det regionala utvecklingsprogrammet utgår arbetet från visionen om ett livskraftigt Skåne och fyra övergripande mål; tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Utifrån dessa mål mäter Region Skåne hur det har gått i regionen efter olika parametrar.

TILLVÄXT: Tillväxten är fortfarande lägre än övriga rikets
Tillväxten är lägre i Skåne än för riksgenomsnittet, vilket betyder att målet ännu inte är nått. Likaså är sysselsättningsgraden i Skåne en bra bit under riksgenomsnittet. Utbildningsnivån är generellt sett hög, men når inte det nationella målet att hälften av alla ungdomar ska gå vidare till högskolestudier.

ATTRAKTIONSKRAFT: Skåne är attraktivt att bo i
För femte året i rad var Skåne år 2005 det län som vann flest flyttare på omflyttningar inom rikets gränser. Även inflyttningen till Skåne från utlandet är stor, främst av danskar och polacker. När det gäller företagsklimat har Skånes kommuner tappat något i ranking de senaste åren, även om 24 av Skånes 33 kommuner tillhör den övre hälften av de rankade kommunerna.

BÄRKRAFT: Fler tar tåget till jobbet
Hälsan hos Skånes invånare blir allt bättre, och följer därmed en nationell trend. Kollektivtrafiken fortsätter att öka snabbare än biltrafiken och vinner nu andelar av resandet. Efter flera års minskning, ökade ändå koldioxidutsläppen under år 2004, främst i samband med energiproduktion. Energiförbrukningen i förhållande till bruttoregionprodukten har minskat, dvs att tillväxten har blivit allt effektivare och kräver mindre resursåtgång.

BALANS: Alla delar av Skåne växer
Skånes befolkning ökar, och till skillnad från tidigare märks nu spridningseffekter från västra till östra Skåne, mycket på grund av stigande bostadspriser i kombination med förbättrade pendlingsmöjligheter. Skåne har en fördelaktig åldersstruktur, mycket tack vare utrikesfödda skåningar. Denna struktur ger Skåne väsentligt bättre förutsättningar att klara tillväxt och försörjningsbalans.

Information
På ”Regionernas tillstånd” talar bl a infrastrukturminister Åsa Torstensson (c), utvecklingsdirektör Monika Yngvesson från Region Skåne och Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (s). Mer information finns på www.itps.se

För frågor om Hur har det gått i Skåne 2006, kontakta Christian Skarman, demograf, 044-309 31 51.