Skip to main content

Hyllie visar unik tillgänglighet till antal jobb – Hur har det gått i Skåne 2015

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 07:55 CET

Idag släpps ”Hur har det gått i Skåne?” som är en årlig rapport från Region Skåne. Rapporten ger ett helhetsperspektiv och en över tiden jämförbar bild av Skånes utveckling.

"Hur det gått i Skåne" sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal valda indikatorer. Utgångspunkten är det regionala utvecklingsarbetet och målbilden från Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030. Precis som förra året är Hur har det gått i Skåne 2015 en helt digital produkt.

Några saker från rapporten:

  • Det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Att Skåne nu har en befolkning på mer än 1,3 miljoner invånare där både inflyttning och födelsetalen har ökat, indikerar på att Skåne ses som en attraktiv plats att bosätta sig på.
  • Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Området kring Hyllie station når nästan en miljon arbetstillfällen inom en timme med kollektivtrafik.
  • Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Endast Stockholm och Uppsala ligger högre. Kvinnor har i alla åldersgrupper högre utbildningsnivå än män.
  • Nyföretagandet i Skåne ligger relativt högt. 2014 hade Skåne, med 12,4 nya företag per 1000 invånare, det tredje högsta nyföretagarfrekvensen i landet.

Att materialet numera finns digitalt innebär att även enskilda användare har möjligheter att påverka vad graferna ska fokusera på och att ladda ner dessa grafer för vidare användning på egna webbplatser eller presentationer.

- Hur har det gått i Skåne är en källa till otrolig information om Skåne, både Region Skåne och kommunerna använder underlaget dagligen. I och med att materialet släpps digitalt är användningsområdet ännu större än tidigare. Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

För hela ”Hur har det gått i Skåne 2015” se: Skane.se/huga

För mer information:

Anna Bjärenlöv, chef för Enheten samhällsanalys, Region Skåne

Anna.Bjarenlov@skane.se Tfn/mobil: 0768-890322 

För kommentarer:

Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Telefon: 0768-89 07 56

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.