Skip to main content

Internationell konferens om blödarsjuka i Malmö

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 09:00 CET

Över 1500 deltagare från hela världen med koagulation och blödningsrubbningar som specialitet samlas till medicinsk konferens i Malmö den 3-5 februari. Under konferensen kommer nya rön inom området att belysas och diskuteras: Det gäller bland annat nya läkemedelsbehandlingar, genterapi samt cellterapi, berättar Jan Astermark, verksamhetschef vid SUS som är ordförande för konferensen.

Det är första gången EAHAD - Européen Association for Haemophilia and Allied håller sin konferens i Sverige. I Malmö befinner sig konferensen på historisk mark, den svenska forskaren Professor Inga Marie Nilsson från Malmö har stått för en pionjärinsatser inom området. Hon var en av tre svenska forskare, som tillsammans tog fram det första faktorkoncentratet i världen som kunde hejda blödningar hos patienter. Under sin aktiva karriär introducerade hon även den förebyggande behandling som idag är en självklar grundförutsättning för adekvat behandlingen av dessa patienter. Detta arbete har sedan följts upp de senast decennierna med fortsatt framgångsrik forskning i Malmö kring antikroppsutveckling och optimerad behandling. Vid konferensen talar från SUS bland annat professor Erik Berntorp om förebyggande behandling inom von Willebrands sjukdom och professor Rolf Ljung om genetisk diagnostik.

Bland de övriga gästtalarna märks Professor David Lillicrap,och Professor Alfonso Iorio från Canada samt Professor Alok Srivasta från Indien.

Blödarsjuka är ett samlingsnamn för sjukdomar där blodet har svårt att levra sig. De vanligaste och mest kända ärftliga formerna är hemofili (klassisk blödarsjuka) som företrädesvis drabbar pojkar och von Willebrands sjukdom som drabbar både pojkar och flickor från födseln. Vid de svåra formerna av blödarsjuka saknas helt en koagulationsfaktor som behövs för att blodet ska kunna levra sig. Om svår hemofili inte behandlas leder det till blödningar av olika typer och innan faktorkoncentratens tid var medellivslängden för en pojke med svår hemofili endast 10-15 år. Med dagens moderna behandling som består av regelbunden infusion av koncentrat skiljer sig dock inte den förväntade medellivslängden ifrån normalpopulationen

För ytterligare information kontakta:

Jan Astermark, verksamhetschef SUS 0721-99 80 14

Anna-Lena Boive pressansvarig SUS 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.