Skip to main content

Inviger hypermodern hybrid operationssal

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 13:00 CET

De första operationerna har redan kommit igång. Men på fredag invigs en av norra Europas mest moderna, ergonomiska, bakteriefria och mångfacetterade operationssalar, den nya hybridsalen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Du är välkommen till en pressvisning av hybridsalen fredagen den 4 november klockan 12.20 på Skånes universitetssjukhus i Lund, hisshall A, 7 våningen.

Vid pressvisningen medverkar de olika specialiteter som har sin verksamhet i hybridsalen: thoraxkirurger, barnhjärtläkare, kärlkirurger, kirurger, narkosläkare och röntgenläkare samt divisionschef Harald Roos.

Då är det också möjligt att få fri tillgång till stillbilder och en film som beskriver en nyligen genomförd operation med insättning av en ny aortaklaff via kateter. På filmen och bilderna syns tydligt det avancerade ergonomiskt utformade ljus i skilda färger som i olika kombinationer underlättar teamets arbete.


Hybridsalen är en kombination av ett högteknologiskt röntgenlaboratorium och en operationssal anpassad för en rad olika ingrepp. Här har den tvådimensionella bildtekniken dessutom ersatts av en tredimensionell som ger större vägledning för operatören.

Salen lämpar sig lika väl för öppen kirurgi som slutna kirurgiska ingrepp med kateterteknik via blodkärl eller mag-tarmkanalen. Det avancerade ventilationssystemet skapar en i det närmaste partikelfri och undertempererad klimatzon i operationsområdet.


Samlingen till pressvisningen sker 12.20. Det är viktigt att du kommer i tid (det kan vara svårt att hitta parkering) eftersom vi måste gå in till operationssalen gemensamt.