Skip to main content

Kultur Skåne välkomnar förslag på satsningar inom barnkultur!

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:28 CEST

Kultur Skåne satsar på barn- och ungdomskultur inför Barnkulturåret 2007
Ordförande i Region Skånes kulturnämnd Claes Göran Jönsson kommenterar det till kulturministern överlämnade betänkandet Tänk framåt men göra nu – så stärker vi barnkulturen :
- Det är med stor entusiasm jag tar del av förslagen i betänkandet. Förslagen ligger helt i linje med våra ambitioner och satsningar. Skåne är dessutom, tack vare försöksverksamheten med ökat regionalt självstyre, i den unika situationen att vi i förhållande till kulturinstitutionerna med statligt stöd, själv kan styra delar av de statliga medlen. Det ger oss möjligheter att stärka samverkan kring den utveckling som är mest relevant ur ett regionalt perspektiv.

Kulturnämndens satsningar på barn och ungdomskultur förutsätter ett bra samspel med kommunerna som har ett primärkommunalt ansvar och kulturinstitutionerna. Barn och ungdomar är prioriterade målgrupper för kulturnämnden och samtliga bidragsmottagare har att beakta detta, med bidragsgivningen följer formulerade uppdrag i s.k.uppdragsöverenskommelser.

Kultur Skåne har redan satt igång ett utvecklingsarbete med ett 20-tal konsulenter i Skåne för att hitta denna samverkansform och alla är överens om att det är nödvändigt för att kunna bli både bättre och effektivare. Dessutom är vi igång med att utarbeta en ny utvärderingsmodell för de satsningar vi gör och det ska göras i samverkan med bidragsmottagarna.
Den föreslagna satsningen på 300 miljoner kronor per år i tre år välkomnas av Kultur Skåne. Kulturnämnden har nyligen beslutat att 200 tkr för kartläggning och förslag till utvecklingsplan avseende barn och ungdomskultur inför Barnkulturåret 2007.

Kultur Skåne stödjer vidare flera tämligen unika satsningar t.ex. Operaverkstan i Malmö en annan är Kultur Skånes egen verksamhet Skoltjänsten, en regional kontaktlänk mellan kulturlivet och skolan som har kulturpedagogisk kompetens och saknar motsvarighet i övriga landet.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Claes Göran Jönsson, ordförande i Regions Skånes kulturnämnd, tel. 0703 – 17 19 98

För mer information om Kultur Skånes satsningar på barn och unga kontakta:
Rosi Gerlach, kulturutvecklare på Kultur Skåne, tel. 0418 – 45 45 86