Skip to main content

Långtidsarbetslösa ungdomar anställs på Skåneleden

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 09:37 CET

Ungdomarna som visstidsanställts av Båstad och Vellinge kommuner ska vandra Skåneledens sträckning, kontakta hembygdsföreningar, besöka kommunens arkiv och dokumentera. Allt efter en metod som Kulturen i Lund tagit fram. Det insamlade materialet tas tillvara och ska så småningom laddas ner i CBIS databas som är tillgänglig för alla turistorganisationer. 

I Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden har 84 ungdomar varit visstidsanställda i 19 kommuner sedan drygt ett år tillbaka. Ungdomarna har rustat upp Skåneleden, inventerat kulturarv och arbetat som aktivitetsledare på Skåneleden. Ungdomssatsningen har varit framgångsrik, cirka hälften av ungdomarna har fått arbete efter visstidsanställningarna. Framför allt i de kommuner där ungdomarna fått stöd i arbetet med jobbsökning, skriva personliga brev och CV.

Ungdomssatsningen är kopplad till Skåneledens utveckling och exportmognadssatsning där den 118 mil långa låglandsleden ska lyftas fram för att inspirera till vandring för bättre hälsa och för att öka besöksnäringen i Skåneledskommunerna. Natur- och kulturturism är den del inom svensk och internationell besöksnäring som ökar allra mest. Nästa år i september kommer Skåne att stå värd tillsammans med Svenska Turistföreningen för Eurorando, ett internationellt vandringsevent då 5000 – 7000 vandrare förväntas besöka Skåne.

- Det är ett underbart och jättebra arbete som kommer att hjälpa alla dem som går på Skåneleden, säger Stanislav Goloborodko från Vellinge som är en av de ungdomar som har anställts inom satsningen.


För mer information:

Lene Hansson

Projektledare Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Enheten för miljöstrategier, Samhällsplanering, Regional Utveckling

Region Skåne

Postadress: 291 89 KRISTIANSTAD

Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad

tfn/mobil + 46 (0)44 309 31 42 sms + 46 (0)706- 39 12 69

lene.hansson@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.