Skip to main content

Labmedicin Skåne Lex Maria-anmäler felaktigt provsvar som fördröjde canceroperation

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 16:15 CEST

En 71-årig kvinna genomgick i januari 2010 en tarmoperation. Det vävnadsprov som togs vid operationen bedömdes felaktigt som godartat. I oktober 2011 opererades kvinnan återigen, på grund av tilltagande besvär från buken. Man fann då växt av en tumör som vid granskning var elakartad. Man bedömer tumören som en sannolik dottersvulst till den 2010 bortopererade förändringen.

Chefläkaren anmäler enligt Lex Maria då det inte kan uteslutas att patienten drabbats av en allvarligare sjukdom pga. det inträffade.

För ytterligare information kontakta Chefläkare Ulf Johnson, telefon 046-17 32 30 eller 0705-43 43 30.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.