Skip to main content

Lex Maria: Patient utsattes för skada vid provtagning under operation.

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:59 CET

Den 57-årige mannen hade ett hål på ändtarmen efter en operation i urinblåsan vid Universitetssjukhuset i Lund i höstas.
Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen för utredning.

Det var i oktober som mannen opererades för en förändring i urinblåsans bakre vägg. Man tog då också ett vävnadsprov, en biopsi, på förändringen. Eftersom kirurgen misstänkte att urinblåsan perforerats fick patienten behålla sin urinkateter i fem dagar.
När denne återkom åtta dagar efter ingreppet hade han feber och smärtor i buken. Utredningen visade att han hade fått hål på ändtarmens framsida där den vetter mot urinblåsan.

Efter operation av ändtarmen fick mannen en tarmstomi under några månader. Eftersom han utsatts för en svår skada anmäler chefläkaren händelsen till Socialstyrelsen.
Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse.

Mer information:
Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.