Skip to main content

Lex Maria: Prostata bortopererad p g a felaktigt provsvar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 15:55 CET

Vid utredning i juni 2010 påvisades förekomst av cancer i det undersökta provmaterialet. I oktober togs därför patientens prostata bort vid en operation utan komplikationer eller biverkningar. Då det borttagna materialet undersöktes efter operationen återfanns ingen cancer. Därför granskades även de prover som togs före operation ännu en gång och vid detta tillfälle kunde inte cancer påvisas där heller.

Utredning visar att läkaren vid Klinisk patologi har gjort en inledande felbedömning vid granskning av provmaterialet och misstolkat resultatet som cancer. En hög arbetsbelastning vid laboratoriet kan ha bidragit till missbedömningen.

Verksamhetschefen vid Klinisk patologi har lämnat förslag till åtgärder som syftar till att säkerställa kompetensen hos de läkare som utför diagnostik av denna typ samt att återinföra en rutin med eftergranskning av preparat före operation.

Händelsen anmäls enligt Lex Maria eftersom patienten har utsatts för en prostataoperation baserat på ett felaktigt provsvar.

Mer information
Chefläkare Håkan Miörner har telefon 046-17 39 42 eller 0768-87 16 38.

Lex Maria
Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått.
Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne består av åtta verksamhetsområden: Arbets -och miljömedicin, Biobank (Region Skånes biobank), Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (Blodcentralen Skåne), Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien.