Skip to main content

Livsfarliga rytmer och stärkande strömmar

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:08 CEST

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund: Månadsmöte om livsfarliga rytmer och stärkande strömmar.
Kammarflimmer är en vanlig orsak till plötslig död. Den som drabbas av hjärtsvikt blir andfådd och orkeslös och många går med ständig dödsångest. Men nu kan allt fler patienter räddas till livet – och få livslusten tillbaka – tack vare inopererad elektrisk ström.

Dagens medicinska månadsmöte handlar om livsfarliga rytmer och stärkande strömmar – och om hur ny teknik förlänger livet.

Mer om dagens månadsmöte finns i bifogade pdf-fil.
http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/Press/dokument/Pacemaker.pdf