Skip to main content

Livskraftigt Skåne – sista mötet på satsningen på nordvästra Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 10:43 CET

Region Skåne leder tillsammans med sex kommuner i nordvästra Skåne ett projekt beståendes av en serie workshoptillfällen på temat Livskraftiga orter. Imorgon är sista träffen med målet att knyta ihop säcken.

Deltagande kommuner är Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Vid sammanlagt sex tillfällen har tjänstemän och politiker träffats och diskuterat gemensamma utvecklingsfrågor. Utgångspunkten har varit vilken roll kommunerna spelar i sitt regionala sammanhang och hur en utveckling kan se ut som gynnar såväl den enskilda kommunen som regionen som helhet. I fokus för arbetet har varit att gemensamt hitta de kvaliteter som har stor potential att utvecklas för att skapa mer livskraftiga och attraktiva orter.

Projektets målsättning är att hitta konkreta och möjliga åtgärder att prioritera i det fortsatta utvecklings- och planeringsarbetet när det gäller till exempel stadsbyggnad, infrastruktur/trafik, näringsliv, turism med mera. Förhoppningen är även att inspirera andra kommuner i Skåne till liknande samarbeten.

- Den här sortens samarbeten mellan kommuner och Region Skåne är viktiga för att stärka Skånes utveckling. Att kommunövergripande samarbeten och nätverken stärks för att långsiktigt skapa både jobb och tillväxt. Säger Mikael Stamming Utvecklingsdirektör, Region Skåne

http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/strukturbild-for-skane1/pagaende-processer-inom-strukturbild-for-skane/#28052


För mer information:

Anne-Lie Mårtensson

Samhällsplanerare, Regional utveckling

Tfn/mobil: +46(0)40 675 34 26

annelie.martensson@skane.se

För kommentarer:

Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.