Skip to main content

Mats Paulsson prisas för sina insatser för Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 21:24 CET

​Mats Paulsson har tilldelats Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling” 2016.

Mats Paulsson har tilldelats Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för Skånes utveckling” 2016. Priset delades ut för nionde gången vid Malmös Näringslivsgala den 13 februari.

Mats Paulsson får priset för sitt arbete ”För genuina, långsiktiga och passionerade insatser som entreprenör och samhällsbyggare”.

Tillväxtbefrämjare och opinionsbildare

För 50 år sedan påbörjade Mats Paulsson sin karriär tillsammans med sin bror och en begagnad sopbil på Bjärehalvön. Idag är han en viktig samhällsaktör och även om han idag trappat ner på de tunga operativa uppdragen är engagemanget för samhällsnytta desto större. Formeln bakom sin framgång förklarar han med: ”Man måste vara modig, orka jobba mycket och ha en livlig fantasi för att få ihop allting” Ett framgångsrecept som bland annat yttrat sig i bildandet av Hälsostaden i Ängelholm och utan Mats Paulsson hade inte Medicon Village i Lund skapats. Dessutom avspeglas hans stora intresse för forskning och bättre vård i flera fonder och stiftelser inom exempelvis cancerforskning och innovation.

Fakta om ”Region Skånes pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling”

Priset har delats ut sedan 2009 och är instiftat av regionstyrelsen. Priset som består av ett diplom och 50 000 kronor delas ut till en eller flera aktörer som med sin tydliga koppling till Skåne på olika sätt bidragit till att stärka regionens utveckling på ett extraordinärt sätt.

Tidigare pristagare:

* 2008 Hans Cavalli Björkman
* 2009 Allan Larsson
* 2010 Margareta Nilsson
* 2011 Monika Yngvesson
* 2012 Colin Carlile
* 2013 Sven Landelius
* 2014 Dan Olofsson
* 2015 Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.