Skip to main content

Moderna Museet Malmö - unikt avtal mellan Moderna Museet, Region Skåne och Malmö stad

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:14 CEST

Idag den 22 september 2008 har överenskommelse undertecknats mellan Moderna Museet, Region Skåne och Malmö stad för att skapa Moderna Museet Malmö. Ett högkvalitativt modernt konstmuseum av internationell klass etableras i den vackra Rooseumbyggnaden. Moderna Museet Malmö blir en del av den statliga myndigheten Moderna Museet dock med ett självständigt utställningsprogram, i samarbete med såväl Moderna Museet som egna internationella partners. Rekryteringen av en lokalt placerad chef inleds nu. Moderna Museet Malmö slår upp portarna för publiken hösten 2009.

Dagens presskonferens hölls i före detta Rooseums lokaler i Malmö. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Lars Nittve, överintendent på Moderna Museet, kulturregionråd Rolf Tufvesson och kulturkommunalråd Carina Nilsson medverkade på presskonferensen.

-Moderna Museet Malmö kommer att erbjuda en konstupplevelse ensam i sitt slag i Öresundsregionen. Skåne stärker därmed sin ställning som konstregion av högsta klass. Moderna Museet Malmö och Handlingsplan för bildkonsten i Skåne från 2006 visar att bildkonsten har en mycket stark position i Skåne, och tas på allvar! kommenterar Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd, satsningen.

- Malmö har varit drivande i processen och visat att vi satsar på att få ett Moderna Museet Malmö. Detta ger Malmö en ny mötesplats som ger publiken konstutställningar i världsklass i den vackra Rooseumlokalen, säger Carina Nilsson, kulturkommunalråd och ordförande i Malmö kulturnämnd. Det är av både statligt, regionalt och kommunalt intresse som utställningsverksamhet i före detta Rooseumlokalerna skapas genom att Moderna Museet utvidgar sin verksamhet till en andra plats i Sverige

- Moderna Museet Malmö. Beräknad driftkostnad är 12-13 mkr per år, därtill kommer hyra. Staten, Region Skåne och Malmö stad kommer att dela lika på kostnaderna, och Moderna Museet ansvarar för verksamheten. Rekrytering av staben på Moderna Museet Malmö, cirka sju fast anställda, varav en chefstjänst med lokal placering, inleds nu.

Utställningsprogrammet kommer att omfatta tre större utställningar per år, där moderna klassiker varvas med en samtida inriktning. Utställningen med verk ur Moderna Museets samling kommer att omfatta 100 verk och skiftas med en periodicitet av 18 månader. Den pedagogiska verksamheten kommer att rymma verkstadsövningar och visningar, familjeprogram och brett anlagda seminarier.

Liknande filialverksamheter som Moderna Museet Malmö finns på andra håll i Europa, ett exempel är Tate Liverpool, vilket tillkom som en del av Tate Modern i London för snart två decennier sedan. Lars Nittve som nu är chef på Moderna Museet, var med att etablera Tate Modern i London.

För mer information och kommentarer:
Carina Nilsson, kulturkommunalråd Malmö stad, tel 0702-46 50 38.
Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd, tel 0705 - 17 31 04.
Ann-Sofi Noring, chef - konst och förmedling, Moderna Museet, tel 0708-83 89 56.