Skip to main content

Nu finns blodgivningsstatistik län för län 2012

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 08:56 CET

Geblod.nu har publicerat en ny sida där det finns länsstatistik. Det gäller antalet blodgivningar och nyregistrerade blodgivare 2012, framförallt i länen där de större blodcentralerna finns. Länssidan kompletterar den nationella sammanställningen som presenteras under hösten.

Läs mer
Geblod.nu, länsstatistik > http://geblod.nu/fakta/blodgivarstatistik/blodgivarstatistik-lan
Geblod.nu, nationell statistik > http://geblod.nu/fakta/blodgivarstatistik/

Kontakt
Blodcentralen Stockholm: Lottie Furugård, 0704-840140
Droppen blodgivning Göteborg: Ulrika Ljung, 0705-476750
Blodcentralen Skåne: Thomas Attnäs, 0768-930 946
Blodcentralen Umeå: Harriet Söderlund, 090-785 20 75
Blodcentralen Uppsala: Maggie Östlund, 018-611 90 45
Blodcentralen Örebro: Pernilla Karlefors, 019-602 27 64
Blodcentralen Linköping: Birgitta Clinchy, 010-10 33 391

Geblod.nu är den gemensamma webbplatsen för blodgivningen i Sverige. Där finns bland annat nyhetsnotiser och fakta kring blodgivning. Besök oss även på Facebook: www.facebook.com/geblod


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument