Skip to main content

Lasarettet i Ystad ett av två sjukhus i landet som deltar i Nutrition Day den 10 november 2011

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:00 CET

Visste du att om man som patient äter mindre än en halv portion av det som serveras vid måltiderna finns en mätbar större risk att avlida eller att inte kunna skrivas ut från sjukhuset inom planerad tid?

Nutrition Day är en stor undersökning som under en och samma dag genomförs på många sjukhus/vårdavdelningar över hela världen. Totalt kommer cirka 17 000  patienter att ingå i studien. Bara två sjukhus i Sverige deltar i år: Lasarettet i Ystad och Falu lasarett. Under dagen kommer mat och ätande att uppmärksammas extra på Lasarettet i Ystad genom olika aktiviteter.

Undersökningen innebär att vi rapporterar in till ett nutritionscenter i Wien och vi får sedan återkoppling med resultatet. I januari får vi resultatet för vårt lasarett och senare under 2012 får vi det totala resultatet.

Men först kommer lasarettets dietist och projektledare för vår medverkan i Nutrition Day att göra en egen uppföljning av alla våra patienter som fyllt i enkäten. Detta sker 30 dagar efter mätningen. Hon kontrollerar då via patientjournalerna hur status är för patienterna; hur de mår, hur tillfrisknandet gått, om de fått komma hem igen o.s.v.

Syftet med denna omfattande undersökning är att kartlägga om och hur näringsbehandling (nutrition) ges på olika enheter i olika delar av världen. Informationen som samlas in kommer så småningom att kunna bidra till att förbättra näringstillförseln till patienter och kommer också att utgöra basen för olika kvalitetskontroller.

Vi har inte kommit så långt i Sverige med att uppmärksamma nutritionens betydelse för tillfrisknande som man gjort i vissa andra länder. Man vet mycket genom forskning de senaste åren men man har inte arbetat aktivt med det i den utsträckning man kunde önska. Varför, kan man bara spekulera i. I USA t.ex. finns dietister på varje sjukhusavdelning.

Själva undersökningen går till så att alla patienter under den 10 november får fylla i hur mycket de ätit av en måltid och vad de druckit till maten. Patienten ombeds också att fylla i ett frågeformulär om hur han/hon ätit innan sjukhusvistelsen. Dessutom ska varje sjukhusavdelning fylla i vilka som arbetar där och svara på några korta frågor om nutritionsrutiner. En sjuksköterska och en undersköterska är utsedda av enheteschefen på respektive avdelning för att hålla i registreringarna under mätningen.

Följande avdelningar på lasarettet kommer att delta: 1,2,4,5,7, HIA (hjärtintensivavdelningen), IVA (intensivvårdsavdelningen) och AVA (akutvårdsavdelningen). De som inte deltar är: Palliativa vården och BB.

Lasarettets restaurang/kök kommer också att delta i Nutrition Day genom att vid lasarettets huvudentré bjuda besökare på fruktshot och ge information om nutritionens betydelse för hälsa och tillfrisknande under och efter en sjukhusvistelse.

Kontaktperson för Nutrition Day på Lasarettet i Ystad:
Anna Stubbendorff, dietist, tfn 0411-89 70 75

Kontaktperson för restaurangen på lasarettet denna dag:
Gertrud Nilsson, biträdande kostchef, tfn 0411-89 70 84

Mer information på www.nutritionday.org

Lasarettet i Ystad erbjuder hälso- och sjukvård, såväl akut som planerad, med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.