Skip to main content

Ny rättspsykiatrisk klinik planeras i Trelleborg

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:36 CET

Region Skåne och Trelleborgs kommun har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring kring en planerad etablering av rättspsykiatrisk vård, utbildning och forskning i Trelleborg.

Den nya kliniken ska vara den sammanhållande enheten och ett kraftcentrum för rättspsykiatri i Skåne och även bidra till utveckling av framtida psykiatrisk vård. Rättspsykiatri är ett område inom den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det nya centrumet beräknas stå klart tidigast 2014.

Avsiktsförklaringen behandlades av kommunstyrelsen i Trelleborg den 9 februari och av regionstyrelsen i Region Skåne den 10 februari. I avsiktsförklaringen markerar Region Skåne och Trelleborgs kommun en gemensam ambition kring etablering av ett rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. En gemensam handlingsplan ska tas fram där följande samverkansområden lyfts fram: information till allmänheten, planer och markförsäljning, byggnation och etableringsfrågor, kollektivtrafik, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt ytterligare samverkansområden till följd av etableringen.

Den planerade verksamheten kommer att bestå av den första delen av vården, så kallad initialvård, efter dom om rättspsykiatrisk vård. Patienterna stannar ett till två år inom initialvården innan de flyttas över till en av de fyra utslussningsorter för rättspsykiatri som finns i Skåne. Initialvården innebär utredning, behandling och träning med målsättningen att patienterna ska kunna integreras i samhället för ett liv med minsta möjliga professionella insatser.

Inom anläggningen ska det bedrivas utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar. Undervisningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och kuratorer. Bland personalen finns även arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sekreterare, administratörer och servicepersonal, totalt cirka 130-150 tjänster. Ett samarbete ska inledas med Campus Trelleborg redan före etableringen för att tillgodose verksamhetens personalbehov.

För mer information, kontakta
Catharina Blixen-Finecke, ordförande i Vårdproduktionsberedningen, Region Skåne, tel. 0768-87 03 08
Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun, tel. 0708-81 71 10

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.