Skip to main content

Ny revisionsdirektör på Region Skåne

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:41 CEST

Pressmeddelande från Regionledningen: Nils-Peter Magnusson blir ny revisionsdirektör på Region Skåne
Ett enigt revisionskollegium valde NP Magnusson som närmast kommer från Blekinge och befattningar som ekonomichef i Karlshamns kommun och vice vd för den kommunala bolagskoncernen.

NP Magnusson har dessförinnan innehaft andra ledande chefsbefattningar i både privat och offentlig sektor, och kopplat till revision har han varit direktör på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
– Uppdraget som revisionsdirektör ser jag som en intressant och stimulerande utmaning. En viktig uppgift är att lyfta fram den nytta som en välfungerande revision utgör för både resultat och utveckling inom en organisation. Att på olika sätt verka för ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande räkenskaper och en god internkontroll är något som är till fördel för alla organisationens intressenter, säger NP Magnusson.
– NP Magnusson passar väl in i Region Skåne, både när det gäller utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper, säger Cay Kallin (m), vice ordförande i revisionskollegiet.

NP Magnusson tillträder tjänsten som revisionsdirektör 1 maj 2006. Fram till dess leds arbetet av ordföranden i revisionskollegiet.

För mer information, kontakta:
NP Magnusson, tillträdande revisionsdirektör, tfn. 0709-60 33 77
Cay Kallin, vice ordförande i revisionskollegiet, tfn. 0708-47 79 09