Skip to main content

Ny styrelse i Teknopol AB

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 17:26 CET

I samband med att Region Skåne förvärvar samtliga aktier i Teknopol AB tillträder också en ny styrelse för företaget. Ny styrelseordförande blir Bo Åhnebrink.

Charlotta Falvin lämnar som styrelseordförande Teknopol AB.
– Jag är väldigt glad att se vilken central roll Teknopol verkar få inom Region Skånes arbete mot målet att bli Europas mest innovativa region 2020. Rollen som styrelseordförande i situationen då Teknopol hade många ägare har varit väldigt stimulerande, så beslutet att lämna var inte så lätt, men ett helägt dotterbolag passar bättre i andra händer, säger Charlotta Falvin.

Bo Åhnebrink tar över som styrelseordförande. Han driver sedan drygt tio år egen verksamhet inom finansiell rådgivning till främst små och medelstora företag. Dessförinnan har han arbetat med finansiell rådgivning och förhandlingsverksamhet inom bland annat AGL Structured Finance och SEB.

– När jag nyligen fick förfrågan att gå in som styrelsens ordförande i Teknopol AB behövdes ingen betänketid. Jag hade lärt känna bolaget så att säga från utsidan och träffat åtskilliga av medarbetarna – och blivit imponerad. Jag har dessutom varit med från starten av Innovator Skåne AB, ett annat av Region Skåne helägt bolag med uppgift att stötta innovationer i regionen. Bägge bolagen är ju själva innovationer till sin struktur och uppgift!

– I stort sett hela mitt aktiva yrkesliv har jag arbetat i stödjande funktioner till näringslivet – i organisationer och bank. Först på sluttampen startade jag mitt eget företag. Det borde jag ha gjort tidigare! Desto roligare är det nu att få dela med sig av erfarenhet till andra som ha sett ljuset och vill komma vidare som innovatörer och entreprenörer!

– Jag tycker också att Region Skåne skall ha en stor eloge för sina tidiga och målmedvetna satsningar inom innovationsområdet. Nu är det upp till oss att förverkliga de politiska ambitionerna. Det ser jag verkligen fram mot att få medverka i tillsammans med styrelse, ledning och medarbetare i Teknopol AB, säger Bo Ahnebrink.

Övriga nya styrelseledamöter
Christina Skantze kommer närmast från Tillväxtverket men har lång erfarenhet av den kommunala världen och har även arbetat som nationell expert på generaldirektoratet för Utvidgningsfrågor för EU-kommissionen i Bryssel. Hon var huvudansvarig för Tillväxtverkets rapport "Konsten att överleva – vad händer på orter där många arbetstillfällen försvinner" och för framtagandet och implementationen av EU:s Östersjöstrategi – att koordinera och bygga upp ett myndighets- och regionnätverk där idag 37 statliga myndigheter, samtliga länsstyrelser och regioner/regionförbund ingår. Christina har nyss lämnat Tillväxtverket och satsar nu på eget företagande.

Sam Aston har arbetat i IT-konsult och tjänstebranschen sedan 1993, bland annat på IKEA IT i Schweiz och för dotterbolag inom Sigmakoncernen. Han har även suttit i Epsilons koncernledning i flera av dotterbolagens styrelser. Bland hans nuvarande styrelseuppdrag kan nämnas Malmö Högskola (Teknik & Samhälle), Drivkraft Malmö och Mångkulturella Sverige. Han också är medgrundare av och har suttit i styrelsen för Apptus Technologies AB, ett specialistföretag inom avancerad datahantering och sökteknologi som var ett av Sveriges snabbast växande företag 2000-2005. Apptus ligger bakom alla Eniros söktjänster, hitta.se, CDON.com, IKEA.com med flera. Den senaste tiden har Sam fokuserat på att nyetablera en IT-tjänsteverksamhet inom Evrykoncernen.

Kvarvarande ledamöter sedan tidigare:
Susanna Bill, grundare och VD för Sustenance AB.
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Anders Dellson är VD för Teknopol AB sedan 2009 och har en uttalad målsättning att professionalisera affärsrådgivning och innovationstödsystemet. Under hans ledning har Teknopol dubblerat antalet anställda, hjälpt fler innovatörer (idag har Teknopol 204 aktiva klienter), inkubatorer och andra offentliga kunder men också byggt upp flera egna framgångsrika projektverksamheter med Region Skåne som en av de starkaste intressenterna. Innovationsbrons ägande kommer av att de tidigare var ett regionalt bolag och som nationell aktör är det mindre naturligt att äga regionala bolag, som Teknopol.
Han ser därför ägarbytet som en naturlig och välkommen förändring.

– Det här är en lösning vi arbetat aktivt för och jag ser köpet av teknopolaktier som ett exempel på Region Skånes starka engagemang för att skapa goda förutsättningar för innovation och nyföretagande, säger Anders Dellson.

Förutom avgående ordföranden Charlotta Falvin lämnar även Jonas Gallon och Anders Norman styrelsen för Teknopol.

För mer information, kontakta Petronella Warg, kommunikationschef på Teknopol, petronella.warg@teknopol.se eller telefon 046-286 87 47.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.