Skip to main content

Nytt Öresundspris för bättre hälsa

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 09:30 CEST

Region Skåne och Region Hovedstaden har tillsammans instiftat priset ”Oresund Award”  för att belöna banbrytande samarbeten över sundet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Prissumman är 1,6 miljoner danska kronor.

Det nya priset ”Oresund Award” ska belysa att forsknings- och kliniska samarbeten i Region Skåne och Region Hovedstaden leder till bättre hälsa för medborgarna på båda sidor sundet.

Prissumman är på 1,6 miljoner danska kronor, och ska användas för att vidarutveckla vinnarnas samarbete inom klinik och forskning och för att sprida resultaten internationellt.

Omvärlden ska se Öresundsregionen
För att erhålla Oresund Award ska resultaten vara av högsta internationella klass, samarbetet likvärdigt och med minst en aktör från vardera av de två regionerna ska vara involverad. 

Priset går till ett samarbetsprojekt som omfattar undersökning och behandling av patienter, forskning och utveckling, utbildning, innovation och spridning. Resultaten ska vara till gagn för många.

– Med det här priset vill vi sporra våra verksamheter att samarbeta över sundet för att tillsammans hitta nya lösningar på våra utmaningar. Det innebär att medarbetarnas goda idéer kan tas tillvara och spridas till andra delar av världen, säger regionsstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M).

– Det är viktigt att vi, bokstavligt talat, sätter ett pris på det goda samarbetet som finns mellan de två regionerna i Danmark och Sverige. Samtidigt kommer priset att ge internationell uppmärksamhet, så att omvärlden ser att Öresundsregionen faktiskt är en riktigt stark forsknings- och behandlingsregion, säger Vibeke Storm Rasmussen (S), dansk regionsrådsformand.

Oresund Award delas ut i Skåne den 2 december 2013 i Skåne.

Fakta

  • Ansökan görs via formulär och de sökande ska kunna visa på ”excellens” i sina resultat från forskning och klinik genom samarbetet över sundet.
  • Ansökningshandlingarna utvärderas av en kommitté bestånde av nio personer. Det är representanter för de två huvudmännen samt sakkunniga från Sverige, Danmark och övriga Europa.  
  • Projekten bedöms utifrån de fem kriterierna: undersökning och behandling av patienter, forskning och utveckling, utbildning, innovation och spridning.

Läs mer om Oresund Award  2013: www.skane.se/oresundaward

För mer information:
Pia Kinhult (M), ordf regionstyrelsen, nås vis pressekreterare Stefan Brandt, 044-309 34 62
Rita Jedlert, tf hälso- och sjukvpårdsdirektör, 046-17 64 50
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Vibeke Storm Rasmussen (S), regionrådsformand i Region Hovedstaden, +45 43 64 25 21
Pressevagten i Region Hovedstaden, +45 70 20 95 88

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.